7.1.14

Brindisi den 12 November. (Ett surrogat, som fullkomligen ersätter behofwet af Indigo)

Åbo Allmänna Tidning 6, 15.1.1811

Den här boende skicklige Chemisten Michael Rost har det lyckats att uppfinna ett surrogat, som fullkomligen ersätter behofwet af Indigo. Silke, bomull, hampa och lin (om ull nämnes icke) kunna dermed färgas blå, och färgen eftergifwer icke Indigo, hwarken i Skönhet eller waraktighet.

Ei kommentteja :