25.1.14

Kaswiwärjäyskurssit Karttulassa.

Savotar 49A, 7.5.1910

Suomen Käsityön Ystäwät järjestäwät kaswiwärjäyskursseja tänäkin kewäänä. Tällainen kurssi tulee järjestettäwäksi m. m. Karttulaan. Se alkaa Kunnanhuoneella toukokuun 23 päiwänä ja kestää kaksi wiikkoa, siis kesäkuun 4:teen päiwään. Kurssi on maksuton, mutta Karttulan Naisyhdistys, joka suorittaa paikalliskustannukset, kantaa sisäänkirjoitusmaksuna 1 markan oppilaalta.

Näiden kurssien tarkoitus on saada lewitetyksi kansaan taitoa kotiwärjäyksessä. Entiseen hywään aikaan wärjältiin kaikki wärjäykset kotona, kotoisilla aineilla. Nyt kun tuo taito on kansan keskuudesta - niinkuin monet muut hywät tawat - melkein sukupuuttoon häwiämäisillään, niin Suomen Käsityön Ystäwät, jotka muutenkin harrastawat kansanomaisen taiteellisen käsityötaiteen elwyttämistä, on ottanut tehtäwäkseen kotiwärjäystaidonkin lewittämisen.

Ei ole ollenkaan tuntematonta, että ammatti-wärjärien työn tulokset nykyisin owat usein hywin wähän kestäwiä ja kun langat tai kangas yksinomaan kemiallisilla aineilla wärjätään, niin ne siitä jonkun werran haurastuwat eikä wäri muutenkan ole niin heleää ja raikasta, kuin luonnon wäriaineilla, kasweilla, wärjätty. Jos wielä otetaan asia taloudelliselta kannalta kyseeseen, niin on sanomattakin selwää, että moni lantti taskuun säästyy, jos wärjäys-työnkin kotona toimittaa, kun waan ensin hankkii itselleen tarwittawan taidon.

Joukolla siis näihin wärjäyskursseihin, joita tulee taitawa opettaja ohjaamaan.

Ei kommentteja :