3.1.14

Talonpoikaisrakennusten maalaus.

Pellervo 18, 16.9.1898

On aina walitettu ettei talonpojan "kannata" maalata rakennuksiaan, se kun muka on hänen miehelleen kowin kallista huwia. Wäite on kuitenkin niin tuiki perätön, ettei sitä kannata ruweta ryhdittömäksi todistamaan muuten kuin julkaisemalla muutamia halpoja wesimaalien reseptejä ja siten antaen jokaiselle tilaisuuden itse tehdä laskunsa.

Sawimaalin resepti.
Luulisimme uskaltawamme wäittää ettei meidän maassamme ole niin köyhää mökkiä, jota ei jaksaisi kustantaa rakennustensa ulkoseiniin tätä sawimaalia. Aineksiksi kuin tarwitaan ainoastaan ruisjauhoja, wettä, sawea ja hiukan punamultaa. Mitä itse maalin kunnollisuuteen tulee, on se siksi koeteltua, että kun se waan hywin ja huolella walmistetaan, se on warsin kestäwää sekä wäriltään woi helposti eksyttää loitompaa katsoen luulemaan öljymaaliksi. Walmistaminen on seuraawa:

Muuripata pannaan wettä täyteen. Kun wesi alkaa kiehua, pannaan pataan ruisjauhoja, jotta tulee notkea welli. Sitte puhdasta walkeata sawea siksi, että keitos käy tawallisen sakeaksi maaliksi. Wielä sekotetaan joukkoon joku määrä punamultaa, 10 à 20 kiloa tawallista asuinrakennusta kohti, jotta maali saa kauniin ruusunpunaisen wärin.  Keitos keitetään kypsäksi ja wettä lisätään, jos se alkaa liiaksi satoa. Sawea on ahkerasti hämmennettäwä suurella puulastalla, kunnes se on täydellisesti weteen liuonnut. - Sitte se on walmis seinään siweltäwälsi, kernaimmin poutasäällä.

Pensselit walmistetaan joko niinisäikeistä tahi manilaköydestä.


Keltainen ulkomaali.

Iso korwollinen wettä muuripataan. Sekaan pannaan kiehumaan männyn oksia. Kun owat kiehuneet, nostetaan ne kihwelillä pois, pannaan wereksiä sijaan ja lisätään wettä haihtumisen waralta. Otetaan taas oksat pois ja tarkoin ruuhkat pohjalta. Pannaan sekaan ½ kg kuparöökkiä, 3/4 litraa suoloja ja joku wähä wihtrilliä. (Nämä tekewät maalin ilmaa wastaan kestäwäksi). Kun nämä aineet owat liuonneet, pannaan hienoja sihdatulta ruisjauhoja wähän sekaan, enintään 2 litraa. (Tämä liiman asemesta ja onkin liimaa parempaa. Toiset keittäwät kangasjäkäliä, joista myös syntyy sitowa liisteriaine.) Silte pannaan pataan 15 kiloa keltamultaa ja joku wähä punamultaa, kunkin oman maun mukaan. Siten saa maali pehmeammän ja miellyttäwämmän wärin.

Muist. Punamulta hämmennetään ensin weteen, ennenkuin sitä sekaan pannaan, jotta wähäinenkin määrä woi tasaisemmin sekautua.


Punainen ulkomaali.
laitetaan samoin kuin edellinen, paitsi että kuparöökkiä pannaan waan 1/4 kiloa ja saman werran walkoista alunaa. (Paljas kuparöökki tekisi maalin kowin tummawäriseksi).  Punamultaa pannaan taas 15 kiloa saawilliseen. Wärin pehmentämiseksi pannaan tässä sekaan noin 1½ kiloa liitujauhoja, joka myös sitä ennen on weteen liuotettava.

Tämä on paljon käytetty taattu resepti.


***

Mitä edellämainittujen reseptien keskenäiseen arwoon tulee, puolustan jälkimäisiä sawimaalin edellä. Ei multa, warsinkaan punamulta, kowinkaan maalausta kallista. Isoonkin asuinrakennukseen riittää 1 tynnyri. Ja sen hinta on wain kymmenkunta markkaa. Pitäisi waa ostaa Itaalian multia (niin ainakin muutamat maalarit owat tietäwinään). Ne antawat kauniin helakan wärin, warsinkin jos panee runsaammin liitujauhoja selaan. Ulkorakennuksiin wälttäisi tummempikin wäri. Tahi taas asuinkartano keltaseksi, muut punaseksi.

Muist. Tummanpunaiseksi maalatun rakennuksen nurkkalaudat ja reunalistat olisi pantawa keltaiseksi tahi waan öljyttäwä (jälkim. tapauksessa höylätty lauta) - ei ainakaan nawettarakennuksen nurkkia walkeaksi. Jos kuitenkin kuka haluaa, woipi nurkat ja ikkunat panna sinerwänwalkoisiksi. - Jos seinät owat helakan (Italian) punaiset, silloin nurkat tummanruskeat, ikkunanwuorit wähän waaleammat. (Ruskeata saadaan kun seotetaan kimröökkiä aito punamultaan (ei kellahtawaan) - wielä parempi jos käytetään arwokkaampaa punasta: mönjää.

Wielä on muistettava, että jos rakennus wuorataan höylätyillä laudoilla, on se maalattawa öljymaalilla, wesimaalille pitää puun olla sahan jäleltä, muuten sen sade siitä pois  huuhtoo. - Jos taas wuorattu rakennus öljytään, ei sitä tarwitse enää koettaa maalata. Öljytty puu ei näet litisty säleestä siinä määrin kuin maali päällä, joksi se kimmahtaa  lewyinä irti. Öljytty seinä on siltäänkin kaunis ja siisti (puunwäri). Wasta wuosikymmenisen jälestä on maalaaminen mahdollista.

Maalaaminen "kannattaa" mainiosti. Nykyisen puunhinnan aikaan ei kannata pitää maalaamatta edes ruumennusta tai käymälää. - Pärekatotkin kannattaisi punamullalla  (wesiwäri) maalata, warsinkin pihan äärellä, joten ne eiwät olisi niin tulenarkojakaan.

Maalattu talo antaa aina hywän todistuksen haltijastaan.

Ei kommentteja :