10.1.14

Vähän värisokeudesta.

Turun sanomain nuorten lehti 11 / 1905

Nimityksellä värisokeus tarkotetaan väriaistin alennusta väriheikkonäköisyydestä täydelliseen värisokeuteen. Etenkin tärkeä on tämä vika ihmisillä, joiden on annettava värillisiä merkkejä, kuten merimiehille ja rautatien virkamiehille. Värisokeus ei ole niiinkään harvoin esiintyvä sairaus. Pohjois-Saksassa esim. lasketaan yksi värisokea 220 henkilöä kohti. Ja huomattava tosiasia on se, että värisokeutta löytyy paljon useammin miehisellä kuin naisellisella sukupuolella.

Värisokeutta erotetaan kahta eri laatua tai oikeammin astetta, nim. täydellinen värisokeus ja osittainen. Täydellisessä värisokeudessa ei eroteta mitään värejä, ainoastaan eri asteita selvyydestä. Sentakia vaikuttaakin täydellisesti värisokeaan ainoastaan musta, harmaa ja valkonen. Muut väritykset hän ainoastaan arvaa. Osittainen värisokeus esiintyy paljon useammin kuin täydellinen, ja siinä erotetaan seuraavat kolme lajia: 1) punaviheriä sokeus, 2) sinikeltanen sokeus ja 3) heikko väriaisti. Punaviheriällä sokeudella varustetut henkilöt ottavat vastaan, paitsi mustaa ja valkeata, ainoastaan sinistä ja keltaista ja sekottavat muut värit jonkun kanssa näistä tahi harmaan kanssa. Puhtaasti punasta ja puhtaasti viheriää pitävät he kumpaakin keltasena. Tämä punavilieriä-värisokeus on useimmin esiintyvä kaikista värisokeuksista. - Ne henkilöt, jotka kärsivät sinikeltaista sokeutta, ovat vastaanottavia ainoastaan mustan, valkosen, punasen ja viheriän suhteen. Muut värit sekottavat he punasen, viheriän tai harmaan kanssa. Tämä laji värisokeutta esiintyy hyvin harvoin.

Jotenkin monella ihmisellä on hyvin heikko, vähän kehittynyt väriaisti. Syy siihen on usein siinä, ettei lapsuudessa pidetä huolta väriaistin kehittämisestä. Useassa suhteessa huomataan myöskin, että värisokeus on perinnöllinen. Sen voi myöskin itse itselleen hankkia, ja etenkin ilmestyy se näköhermon pikaisessa huononemisessa. Joskus esiintyy hermostotaudin ohessa värisokeus, joka kuitenkin taas pian voi kadota.

Parantaa värisokeutta ei tähän saakka vielä ole onnistuttu. Kuitenkin voidaan värisokealle saada kyky erottamaan. Jonkinlaisen tuloksen tässä suhteessa saa värjättyjen lasien kautta. Jos punaviheriä sokean silmien edessä pidetään viheriätä lasia, niin näyttää punanen hänestä jotenkin tummalta ja viheriä esiintyy vaaleana. Jos hän taas katsoo punasen lasin läpi, näyttää hänestä viheriä esine hyvin tummalta, punanen taas vaalealta.

A. K.

Ei kommentteja :