24.5.13

Wäriarkit ja kehistekirja.

Kirjaltaja 5 / 1903

Ne kirjapainot, jotka tabtowat saada aikaan  tasaista painosta ovat luonnollisesti ymmärtäneet wäriarkkien käyttämisen välttämättömyyden, vaan koska vielä lienee painoja joissa sellaisia arkkia ei käytetä olemme katsoneet velvollisuudeksemme puhua niiden  tarpeellisuudesta muutaman sanan.

Kun jonkun työn, varsinkin kirjatyön, ensiarkkia painetaan on siitä otettava yksi puhtaasti ja tasaisella värillä painettu kappale joka tarkasti säilytetään seuraavien arkkien painamista varten, jolloin tuo väriarkki pidetään painettaissa aina vertailtavana värin ohjaajana. Täten voidaan väri saada kautta koko teoksen tasaista.

Warsinkin painoissa, joissa tehdään monipuolista työtä, eikä sama kone ole tilaisuudessa keskeyttämättä painamaan samaa työtä, on väriarkin käyttö aivan välttämätön.

Paitsi wärin tarkastusta varten voidaan samaan kappaleeseen myöskin merkitä kehiste, painos ja paperi jota työhön on käytettävä.

Wieläkin käytännöllisempää on käyttää paitsi väriarkkia, kehistekirjaa, joka jaetaan eri osastoihin: esim. 1) kirjatyöt, 2) aikakauslehdet, 3) kertomukset, hintaluettelot y. m.

Kun painettavvaksi tulee joku uusi työ merkitään sen kehiste, painos ja paperi kehistekirjaan siilien osastoon joka sille työlajille on osoitettu, silloin on aina painossa tieto oikeasta kehisteestä, eikä tarvitse peljätä erehdyksiä.

Tähän liitämme suunnitelman käytännöllisestä kehistekirjasta jota lämpimästi suosittelemme käytettäväksi varsinkin sellaisissa painoissa joissa on aikakautisia tai jatkuwia töitä painettawana.

Muistutus lomaketta woidbaan käyttää paperin tai muiden seikkojen merkitsemistä warten.

Tällainen kirjan käyttö on tarpeellinen kaikissa suhteissa ja etenkin jos on monenlaisia töitä painettavana ja vvarsinkin  silloin on kirjan tarpeellisuus suuresta merkityksestä jos painajain muutoksia tapahtuu painossa, niin vältetään monta kyselyä ja aikaa tuhlaawaa wäriarkkien etsintää.

K. S.

Ei kommentteja :