15.5.13

Viina, tupakka ja värisokeus.

Rauhan sanoma 1 / 1909

Se taistelu, jonka Yhdysvaltain rautatiet ovat julistaneet palveluskuntainsa väkijuomain ja tupakan käytäntöä vastaan, johtuu osaksi siitä, että viinan ja tupakan myrkky aiheuttaa värisokeuden, jolla on vaaralliset seuraukset, jos se pääseekehittymään rautatien palveluksessa olevain junankuljettajani, lämmittäjäin ja junamiesten kesken. Kolmattakymmentä vuotta sitten ovat silmälääkärit huomanneet, että Tapacco Endlyopia ja Alcohol Endlyopia ovat vaarallisimpia tunnettuja silmätauteja. Pitäen palveluksessaan eteviä silmälääkäreitä, ovat suuret rautatieyhtiöt saaneet täysin selville näiden tautien yllä kasvavan olemassaolon ja ne turmiolliset seuraukset, jotka niistä vaivat johtua.

Erään rautatielääkärin lausunnan mukaan ei "Endlyopia" silmätautia Amerikassa yleisesti tunnettu 15 vuotta sitten, jota vastoin se oli hyvin tavallista Europassa ja etelämaissa. Nykyään saavat maan huomatuimmat silmälääkärit joka vuosi yhä useampia tuota tautia sairastavia henkilöitä hoidettavaksensa. Sen leveneminen ja lisääntyminen johtuu tupakan ja juomain lisääntyneestä käytöstä. Ensi asteillaan "endlyopia" aiheuttaa hieman heikontuneen näkövoiman ja pakotuksen silmissä, mutta sen vaikutus harvoin huomataan. Taudin ei tarvitse pitkälle kehittyä, ennen kun "scotoma" eli värisokeus ilmestyy. Vissit osat silmäterässä eivät voi erottaa punasta ja viheriää, jotka värit ovat huomautus- ja vaaran ilmotusvärit. Muutamiin osiin silmäterässä näyttävät nuo värit harmaalta, keltaselta, mustalta tahi joltain muulta väriltä. Kun tuon silmätaudin alainen ei itse tiedä taudistaan mitään, niin voi jokin junankulettaja tahi lämmittäjä omata sen kuukausia, ja selviää se vasta jonkun rautatieonnettomuuden kautta, jolloin huomataan, että asianomainen
värisokeutensa kautta on väärin tulkinnut annetun varotusmerkin.

Ellei tautia ajoissa hoideta voi siitä seurata täydellinen sokeus, sillä se tapaa silmähermon. Jos tauti saadaan parannetuksi ja henkilö jatkaa tupakan ja väkijuomain käyttöä, uudistuu tauti, ollen laadultaan vaarallisempi. Jos "endlyopia" levenee yhtä nopeasti kuin tähän saakka, niin on se neljännesvuosisadan kuluttua aikamme vaarallisimpia silmätauteja, väittävät kaikki etevimmät silmälääkärit.

Ei kommentteja :