27.5.13

Ebenholtz betning.

Industri-vännen 9, 1.5.1890

Sedan trät först af slipats med glaspapper N:r 2 och därefter med pappor N:r 1, nedlägges det i en lösning af 10 delar alun i 180 delar vatten och 4 delar glycerin. Efter att hafva legat häri en par tre timmar tages det upp och får torka samt nedlägges sedan i följande färgsoppa:

Under en timmes tid kokas samman,
lign. Campech 1 del
Gallar. cont. 10 delar
Aq. destill 100 "
i ett kärl af stengods porslin eller glas, och under kokningen ersattes ständigt det afdunstade vattnet med nytt. Då soppan är färdigkokad, filtreras och prässas hon till det på detta salt erhållna bruna spadet sättes under fortsatt kokning och rask omröring
Ferr. salfar oxydul 1 del
Cupr. acet. cryst. 1 "
hvardera lösta i 2 delar vatten.

Så snart dessa saltar blifvit tillsafta öfvergår lösningens färg till djup svart. Sedan blandningen ånyo filtrerats tillsättes
Solut. Indig. neutr 1 del.

I denna färgblandning får trät ligga, tills det är fullständigt impregneradt, då det tages upp och får lufttorka, hvarefter detsamma ingnides med en lösning af 1 del Ferri pulver i 1 del ättiksyra (lösningen sker utan uppvärmning). Det, på detta sätt behandlade trät får nu torka ut och ingnides sedan med en blandning af
Oleum lini 4 delar
" Terebith. 1 "

Att endast hårda och täta träslag kunna användas är sjelffallet.

Ei kommentteja :