2.5.13

Berättelse om en brun färg af Bladlöss

Berättelse om en brun färg af Bladlöss;
framgifven af Clas Bjerkander.

Kongliga Vetenskaps-Academiens Handlingar, Jul. Aug. Sept. 1787

Jag har flera år anmärkt, at Solidago Virgaurea uti Augusti är beklädd långs efter stjelken med bruna Bladlöss, hvilke afva svarta ögon, alla fötter och Antennæ äro gråaktige, de senare så långa som kroppen.

Då dessa kräk, som ut någon glasburk eller annat käril samlas af stjelken, och sedan lefvande sönderkroffas, gifva de ifrån sig en brun färg.

At pröfva denna färg och försöka des godhet lämnas til de naturkunnige, at verkställa.

Denna egenskap af detta slags Bladlöss, lärer vara en ny uptäkt i Natural-Historien.

Ei kommentteja :