29.5.13

Förfalskadt zinkhvitt.

Industri-vännen 9, 1.5.1890

Zinkhvitt förfalskas ofta genom tillsats af tungspat, krita, gips m m. Nyligen har för statens räkning å Kemiskt Tekniska Byrån, Stockholm, undersökts tvenne prof zinkhvitt, som befunnits innehålla:
tungspat . . .   a 65,13  | b 83,53,
jernoxid . . .  2,78  | -
lerjord . . .  3,96  | -
kalk . . .  3,90  | 0,66
zinkoxid (zinkhvitt) . . .  24,23 |  15,81
Summa . . .  100.00 |  100.00.

Ei kommentteja :