14.5.13

Färgning af påsk-ägg.

Sländan 6, 1.4.1896

De allra präktigaste påskagg, skiftande i mångfaldiga färger och teckningar, kan man färga med följande enkla och billiga materialier, hvilka alla äro fullkomligt oskadliga för hälsan, nämligen: kugellack i pulverform, bresilja, fernambuk (dessa tre färg-ämnen köpas for några penni i färg- eller  droghandeln), upplöst gummi arabicum, några lökskal, torkade små blommor och fina blad, några ullgarnsändar, små stumpar af svarta spetsar, litet risgryn eller andra gryn och slutligen tyglappar (helst lärft eller bomullstyg) så stora att ett ägg kan vecklas in i dem och lika många som äggen, hvilka man vill färga. Lökskalen läggas i vatten.

På hvarje tyglapp strös här och där litet kugellack, sedan lägger man på lappen små våta lökskalsbitar, några torkade blommor och blad eller litet gryn i den brokigaste omväxling. Ett ägg omviras med en svart spetsstump, ett annat omlindas prydligt med några hvarf ullgarn, på ett tredje fastgummas små pappersstjärnor, djur, siffror eller bokstäfver, och andra ägg lämnas åter utan dessa grannlåter.

Nu lagges hvart ägg på någonaf de preparerade tyglapparna, inlindas försigtigt i denna utan att lökskalen, blommorna eller risgrynen rubbas och ombindes stadigt med tråd. På dessa "ägg-paket" stänkes litet vatten och så få de ligga till följande dag. Alt detta göres nämligen aftonen före äggfärgningsdagen.

Dagen därpå kokas vatten i två kastruller, i den ena lagges bresilja, i den andra fernambuk så mycket att vätskan blir mörk. Då vätskan kokar ilägges en del äggpaket i den ena och de öfriga i den andra kastrullen. Äggen få koka omkring 20 minuter, upptagas därpå och läggas i tygkallt vatten. Sedan befrias de från sina höljen. Detta är ett det trefligaste göra, fullt af vackra öfverraskningar i följd af äggens omväxlande färgspel. Till sist bestrykas äggen med upplöst gummi arabicum, hvarigenom de fä vacker glans.

Ei kommentteja :