19.5.13

Hwad man kan bli bjuden på i en restaurant.

Lördagsqvällen 24, 11.6.1898

I sin fullkomlighet skildrar en fransk kemist genom att sammanställa en matsedel, som man skulle kunna erhålla i en billig restaurant i Paris. Början skor med en soppa af ett köttextrakt, som konserverats genom tillsättande af borsyra. Den därpå följande fisken hade bevarats för förskämning genom samma medel. De konserverade grönsakerna hade genom tillsättande af koppar erhållit en glänsande grön färg, för att de skulle so ut som färska. Efterrätten var beredd af frukt, som konserverats i en lösning af salicylsyra. Till osten, som bland sina beståndsdelar räknade gumsfett eller bomolja, åt man med bred, som erhållit sin hvita färg af alun och var bakadt af mjöl, uppblandadt med gips, för att göra det tyngre. Dessa läckra rätter nedspolades med ett gipsadt vin, som hade en betydlig halt af fuchsin att tacka för sin vackra röda färg. Likören, hvarmed den misshandlade sökte afhjälpa de dåliga värkningarne af do intagna rätterna, bestod af råsprit, som sötats med betsocker och erhållit smak genom en af stenkolstjärans många produkter. Att gifva en beskrifning på kaffet måste man afstå ifrån, då uppräknandet af alla där ingående ämnen skulle taga för lång tid.

En fransman, de Nansoty, har nygligen anställt undersökningar om förfalskningarna af kaffe i Frankrike. Sämre sorter färgas, så att de likna de bättre, och bönor af ler färgas omsorgsfullt och blandas bland de äkta. Rostade bönor uppblandas med konstgjorda bönor af  kaffesump, tillsatt med mjöl. Äkta och falska bönor rostas tillsammans mod något fett, ägghvita, socker och sirap. Kaffebönornas vikt ökas därigenom, att de läggas i ånga, så att de upptaga fuktighet. I malet katfe finner man bland annat följande beståndsdelar: cikoria, som ofta själf är förfalskad, betor, morötter, lejontand, ekollon,  hästkastanje, hasselnöt, mandel, fikon, plommon, kvickrot, äpplen, päron, ärter, malda och sammanblandade. Nyligen straffades i Frankrike en man för  alt ha tillsatt malen sten till kaffet. Många fabriker tillsätta äfven soporna ur magasinen, så att produkten, som förses med beteckningen café du luxe, måste bli riktigt smaklig.

Ei kommentteja :