3.5.13

Apteekarein päätös aniliniwäreistä.

Suomen Julkisia Sanomia 97, 15.12.1864

H. D. ilmoittaa seuraawata: Kaupungin apteekarein kuultua, että kaupassa löytywien aniliniwärein on sanottu sisältäwän myrkyllisiä aineita, he owat päättäneet kunnes tarkempi selitys näiden wärein laadusta saadaan, sisahduttaa koko aniliiniwärein myymisen, josta on käsketty yleisölle tieto antaa. Täällä pidetyissä tutkinnossa on tosiaankin löydetty arsenikkia punaisessa aniliniwärissä, mutta ei muissa. Kuin aniliniwärejä kuitenkin myydään ei ainoastansa apteekarein tykönä waan myöskin kauppapuodeissa, olisi tarpeellista että näissäkin myymisestä pidettäisiin tarkkaa waaria. - Neumoksi niille, jotka owat käyttäneet punaista anilinia kankaitten ja waatetten wärjäämiseksi, saamme mainita että kaikkein soweliaammiv woipi wapauttaa  ne arsenikihaposta jos lioittaa ne soda-lipiään (sodalut). Tähän lisättäköön wielä, että aniliniwärit itsissänsä eiwät ole wahingollisia (ei punainenkaan), waikka tuo punainen wäri, semmoisena kuin se toisinaan löytyy kaupaSsa, on puhdistamaton ja silloin sisaltää arsenikihappoa. Waan kuin tätä wäriainetta järjellisesti walmistetaan se kyllä woitaneen saada puhtaaksi ja wahingoittamattomaksi.

Ei kommentteja :