13.4.13

Suomenmaalarintyontekijäin liiton osaston...

Kansan Lehti 240, 18.10.1909

Suomenmaalarintyontekijäin liiton osaston nro 7 kokouksessa t. k. 16. p. päätettiin seuraawista asioista:

Ensi talwena tammikuun ajalla päätettiin toimia oppikurssit, jos tarpeellinen määrä oppilaita ilmoittautuu. Kursseihin woiwat ottaa osaa kutka maalarint. liiton jäsenet tahansa, kun suorittawat sisäänkirjotusmaksua 3 mk. päiwä- ja 1: 50 penniä iltakursseihin. Oppiaineina tulee olemaan päasiassa ammattiopetusta, kuten puujäljennystä, marmoreerausta, piirustusta, kulissi- ja koristemaalausta y. m.

Ewastettiin edustajia tulewaan liiton edustajakokoukseen useimmilla tärkeillä kysymyksillä. Niistä mainittakoon liiton yhtyminen Suom. Ammattijärjestöön. Tätä kysymystä harkittiin puoleen ja toiseen, mutta päätökseksi tuli kuitenkin, ettei wielä tälläkertaa yhdytä (!) waan ehkä tuonnempana, jos olosuhteet tulewat enemmän suotuisiksi yhtymiselle.

Tamp. Työw. Teatterin osuutta ei osasto osastona päättänyt ostaa waan lausui kehotuksen yksityisille jäsenilleen niiden ostamisesta.

Sos. dem. kunnallistoimikuntaa päätti osasto awustaa wiidellä markalla jos kunn. toimikunta toimii luentokurssit.

Ei kommentteja :