9.4.13

Konstfärgning a rosor.

Industri-vännen 10, 15.5.1890

Vill man utaf vanliga hvita rosor inom kort tid få de så eftersökta thérosorna, löser man i en liter varmt vatten upp 8-10 grm pikrinsyra eller också alun och anilinorange samt doppar, sedan vattnet kallnat ned blommorna, så förvandlas de inom en timme från hvita till vackert gula. För att förvandla hvita rosor till blåvioletta doppar man dem i en lösning af jodviolett. Med något saffranin och curcuma kunna de färgas scharlakansröda. Rosafärgade törnrosor blifva mörkröda, om de behandlas med en lösning af alun och saffranin.
A. D.

Ei kommentteja :