11.4.13

Brunbetning af kopparkärl.

Industri-vännen 10, 15.5.1890

1 del spanskgröna i 16 delar vatten tillsättes med så mycket ammoniak, att en klar, högblå lösning uppstår, och i denna lösning nedläggas de förut väl rengjorda kopparkärlen. Den första lösningen  tillsättes sedan en lösning af 2 delar svafvellefver och 3 delar salmiakspiritus i 10 delar vatten. Vill man ha färgen rödbrun, så upphettas metallföremålen svagt.

("Dingl. Polyt. Jour.")

Ei kommentteja :