8.4.13

För hemmet: Hvita skinnskor bli rena...

Hemma och ute 17-18, 15.9.1911

Hvita skinnskor bli rena, om man först med en mjuk lapp (vadd duger också) befriar dem från löst damm  och smuts. Sedan ställas de med sulorna uppåt i ett väl tilltäppt kärl fyllt öfver skon med ren bensin.  En dag behöfva de stå, hvarefter de upptagas, gnidas väl med en hvit yllelapp. Slutligen gnider  man in talk i skinnet för att få det blankt.

Ei kommentteja :