7.4.13

Kutolan kutoma-, käsityö- ja talouskoululla Vilppulassa...

Aamulehti 299, 31.12.1907

Kutolan kutoma-, käsityö- ja talouskoululla Vilppulassa oli t. k. 19 ja 20 pnä kolme ja puoli kuukautta kestaneitten kurssien päättäjäiset. Kursseihin owat ottaneet osaa seuraawat 26 henkilöä, nim.  Oriwedeltä Hilda Saikka, Emmi Mäkelä ja Aino Pylkkä; Uudeltakirkolta Johanna Marila; Kauhajoelta Sanni Filppula; Mouhijärweltä Matilda Rassi; Rautalammilta Ida Montau; Rautiosta Pauliina Räihä; Tyrwäältä Ina Sipilä; Längelmäeltä Katri Harola; Pirkkalasta Lyydia Virtanen; Pieksämäeltä Helmi Puranen; Keuruulta Dagmar Pekkala; Alawudelta Fanny Linna; Ulwilasta Maria Kleemola; Porista Ida Kyönä; Porin m.-seurak. Ida Hjulgren, Anna Nordlund ja Hilma Lönnberg; Säkylästä Aina Sukkain; Hämeenkyröstä Maria Grönfors; Kuorewedeltä Aliina Walkama ja Liina Soinimäti; Ruowedeltä Sandra Lehtiwuori ja Anna Lappi; Wirroilta Miina Niinimäki.

Päättäjäisissä oppilaat tekiwät wielä töitään, toiset kutoiwat kangasta, toiset kehräsiwät lankaa niin että rukki hurisi ja toiset hääräiliwät keittiössä.

Walmisteet oli aistikkaasti laitettu nähtäwäksi, ja mielellään niitä katselikin. Katsojan huomiota herättiwät ne kauniit pellawista walmistetut piiloksi kudotut akkunawerhot, jotta eiwät suinkaan katanalla tehtynä tule kalliiksi ja owat kumminkin hauskemmat tuin tehtaassa walmistetut, sekä ne monenlaiset pukukankaat, sänkyhuowat, keinutuolin matot ja ryijyt y. m.

Lankoja oli kehrätty pellawista, willoista ja karwoista, jotka oli kasweilla wärjätty. Wärjäystöissä oli hywin onnistuttu, niissä oli pehmyt ja supusuhtanen wäri, joka miellyttää katselijaa. Värjäyksessä tarwittawat raaka-aineet oli myöskin nähtäwinä ja oliwat ne melkein kaikki kaswia. Niissä oli sipulinkuoria, kuusenvartoja, koiwun naawaja ja kuoria, kaikenlaisia sammalia, marjan warsia ja kukkia y. m.Näistä johtajatar nti Mattila kertoi walmistettawan 22 eri wäriä. Oppilaat kertoiwat innokkaasti ensi kesänä kokoawansa kaswia wärjäystarpeisiinsa, sillä nehän saadaan ilmaiseksi ja työ tulee hywää.

Muuten oppilaat näyttiwät tyytywäisinä lähtewän kotiinsa Kuntolasta, wieden mukanaan omaisilleen sekä itselleen arwokkaat joululahjat ja omistaen taidon järjestää taloutensa tarkotustaan wastaawalle kannalle ilman suuria menoja, jolla onkin sangen suuri merkitys.

Seuraawat kutoma-, käsityö- ja talouskurssit alkamat tulewan helmikuun 1pnä, kestäen 4 kuukautta, jolloin kahdella ensi kuukaudelIa opetetaan kankaankudontaa, taloutta ja kanainhoitoa ja loppuajalla wärjäystä ja käsitöitä.

Kaswitarhakoulu alkaa tulewan huhtikuun 1pnä, kestäen 6 kuukautta, jolloin annetaan sekä tietopuolista että käytännöllistä opetusta kaswitarhanhoidossa ja loppupuolella kurssia opetetaan laittamaan ruokaa kaswiksista.

Jokainen opinhaluinen lähettäköön ilman witkastelua hakupaperinsa, mainetodistus koulun johtajattarelle,
päästäkseen edellä mainittuihin kursseihin. Tämän kirjoittaja on warma ettei kenenkään tarwitse katua kursseissa käymistään.

Kursseilla osotetusta ahkeruudesta ja työstä, liitän tähän jälkeen luettelon walmistetuista töistä.

Tomuliinakangasta 60 m., akkunawerhokangasta 181,5, naisten täyswillastapukukangasta 40, miesten samaa 29, naisten puoliwillasta pukuk. 49, drellikangasta 109, ontelokangasta 34,  sänkypeitekangasta 13 m., sänkyhuopia 3 kpl., esiliinakangasta 24 m., puheliinakangasta 16, kuwikkaita kankaita 32, lastatyötä11, nukkatyötä 43,5, pujotustyötä 6 m. ja koriliinoja 82 kpl.

Ei kommentteja :