31.1.09

Wärilliset sukat

Karjalatar 67, 25.8.1886

Wärilliset sukat owat jotensakin yleiseen käytännössä ei ainoastaan naisilla ja lapsilla waan miehilläkin. Tosin ne saattawatkin olla siewän näköiset ja somat kyllä, mutta eiwät ole aina aiwan waarattomat. Sillä useimmin on niiden wäri myrkkysekaista ja waikuttaa niin haitallisesti jalkojen terweyteen. Sangen usein ilmauntuu jaloissa ihokipuja ja joista sitten kosteutta, wilustumista, reumatismia y.m. syytetään, arwaamatta että sukkien wäri on koko waiwan waikuttanut. Pidettäköön waan muutamia päiwiä värittömiä tahi viattomilla kaswiaineilla wärjättyjä sukkia, niin koko
kolotus häwiää aiwan itsestään. Hywin waarallisia ja walitettawasti halwan hintansa wuoksi enimmän käytettyjä owat aneliinisekaiset wärit, joita siis olisi sukissa kaikin mokomin kartettawa, kertoo Inkeri.

Ei kommentteja :