3.1.09

Ripolin.[---]

[---]OSAKEYHTIÖ
"LE RIPOLIN"
AMSTERDAM-PARIS-LONTOO.
1914.

[---]

[3]Tehdas Paris'issa.

[4]Tehdas Amsterdam'issa.

[5]KORISTAMISESTA JA MAALAAMISESTA.

Hyvän vaikutuksen aikaansaamisessa on aina jokin salaisuus. Kaksi taloa saattavat olla yhtä hyvin rakennetut, yhtä mukavasti ja upeasti sisustetut sekä dekoratiiviset, ja kuitenkin voi niiden välillä olla melkoinen eroitus. Toinen tekee miellyttävän vaikutuksen, toinen on aivan sen vastakohta. Toinen ikäänkuin säteilee päivänvaloa, sopusointua ja loistoa, toinen näyttää ikävältä ja viheliäiseltä. Tämä erilaisuus riippuu niistä aineksista, joita maalaamiseen ja koristamiseen käytetään.

Ja kuitenkin saattaa tapahtua, että upeus ja loisto pian häviävät, vaikkakin on luultu käytetyn parhaita saatavissa olevia keinoja. Sekä tavalliset värit että emaljivärit, jotka viimeksimainitut muodostavat kovemman pinnan, ovat ylimalkaan lyhytikäisiä. Oltuaan muutamia viikkoja ilman vaikutuksen alaisia alkavat ne kadottaa kauneutensa, haalistuvat, laimentuvat ja rumentuvat. Ennen pitkää muodostuu rakkoja, väri halkeilee ja osittain irtaantuu ja alkuperäinen loisto häviää kokonaan.

Ei vernissakaan kykene paremmin vastustamaan ilmaston-muutoksia ja sivuista ilmapiiriä, jonka vaikutuksen alaiseksi se joutuu meidän kaupungeissamme ja niiden ympäristössä. Sekin
tulee pian loistottomaksi ja rumaksi ja rupeaa halkeilemaan.

Näyttää sen vuoksi tarpeen vaatimilta koristuskeino, joka saattaa kestää ajan mukana ja joka vastustaa sekä ilmastollisia vaikutuksia että kulumista kuin myöskin asutuksen välttämät­tömiä seuralaista pölyä, savea ja nokea.

Vanha sananlasku: "Kun hätä on suurin, on apu lähin", on toteutunut tässäkin. Tämä tarve oli tuskin ehtinyt ilmetä vielä

[6]

suuremmassa määrässä, kun jo uusi aine RIPOLIN lähetettiin maailmanmarkkinoille.

RIPOLINILLA on ominaisuuksia, jotka oikeuttavat sen tun­kemaan syrjään tavalliset öljyvärit, emaljivärit ja vernissat sekä kaikissa ulkoilmamaalauksissa — kuten silloissa, rakennuksissa, rautatievaunuissa, raitiovaunuissa, automobiileissä y. m. — että myöskin kaikellaisissa sisämaalauksissa.

RIPOLINILLA on sama kauneus ja kestävyys kuin ihmeel­lisillä japanilaisilla lakkavernissoilla, jotka vuosisatoja sitten kauneutensa, loistavuutensa ja kestävyytensä vuoksi olivat maail­mankuuluisat ja jotka jäivät voittamattomiksi, kunnes RIPOLIN tuli sijalle. RIPOLINIA ei voi ainoastaan asettaa japanilaisen lakan rinnalle, vaan se voittaakin tämän monine erilaisiin tarkoituksiin soveltuvine erilaisine laatuineen ja rikkaine herkullisine värivaihteluineen sekä ennen kaikkea vielä suuremman kestävyy­tensä vuoksi.

Seuraavien sivujen tarkoituksena on antaa lähempiä selvityksiä tästä laatuaan ainoasta koristuskeinosta.

[7]UUSI SUUNTA MAALAUSTAIDON ALALLA.

RIPOLIN on ainoa laatuaan värien alalla. Sitä saattaa kenties parhaiten sanoa lakkavernissaksi, mutta moniväriseksi lakkavernis­saksi. Se on valmistettu samasta aineesta kuin japanilaiset lakat, ja sen vuoksi, että sillä on kaikki ne ominaisuudet, jotka ovat tehneet nämä lakat maailmankuuluiksi, saattaa sanoa, RIPOLININ ilmestyessä uuden suunnan alkaneen maalaustaidon alalla.

Tavalliset värit, vernissat ja emaljivärit näyttävät tosin aluksi hyvin loisteliailta, mutta kun niillä ei ole RIPOLININ suurta kiiltoa, eivät ne kuitenkaan voi koskaan saada aikaan samaa vaikutelmaa.

RIPOLININ erikoiset vaikutukset ilmenevät kuitenkin vasta muutamien aikojen kuluttua. Maalattakoon esim. kaksi rakennusta, toinen tavallisilla väreillä, vernissoilla ja emaljiväreillä, toinen RIPOLINILLA, niin jo muutamassa kuukaudessa huomaa selvästi, että edellinen on kadottanut loistavan ulkomuotonsa ja värit ovat kelnenneet, — näyttää siltä kuin olisi uudelleen maalattava — samalla kun jälkimäisellä — RIPOLINILLA maalatulla — on edelleen kaunis, loistava, kirkasvärinen pinta.

Vuoden tahi kanden kuluttua ilmenee RIPOLININ etevämmyys vielä selvemmin. Tällöin ovat näet sekä tavalliset että vernissat ja emaljivärit, paitsi sitä että ne ovat menettäneet — loistonsa ja tulleet laimeiksi ja rumiksi, myöskin ruvenneet halkeilemaan ja lohkeilemaan.

Ja vielä enemmän, niitä on mahdoton puhdistaa, koska RIPO­LINIA sen kestävyyden, sen kovan ja sileän pinnan vuoksi tar­vitsee ainoastaan pestä jotta se näyttäisi uudelta.

[8]

Pestessä käytetään ainoastaan puhdasta vettä tahi, jos pinta on hyvin likainen, jotakin hyvää neutraalista saippuaa.

RIPOLININ pinta on niin sileä ja kova, että se voimakkaallakin mikroskopilla katsottuna on tasainen ja loistava, jonka vuoksi se terveydellisessäkin suhteessa voittaa kaikki ennen saatavissa olleet värit.


OMINAISUUDET.

Lyhyesti saatamme sanoa, että RIPOLIN, jota jo käytetään melkein kokosivistyneessä maailmassa, edustaa korkeinta täydel­lisyyttä, mikä on saavutettu sellaisten sivellysaineiden valmista­misessa, joilla on kaksinkertainen tarkoitus: suojeleminen ja kaunistaminen, ja sillä on paitsi sitä, että se on myrkytön aivan erikoisia ominaisuuksia, jotka sen oleellisesti eroittavat muista kaupassa esiintyvistä väreistä.


Peilikirkkaus ja kestävyys

RIPOLIN yhdistää itseensä hienoimpain öljyvärien peittävät ominaisuudet ja kaikkein parhaiden japanilaisten lakkavernissojen suojelevat ominaisuudet, mutta voittaa kaiken, mitä väriteollisuuden alalla tähän asti on valmistettu, peilikirkkautensa, sarvimaisen pintansa ja melkein uskomattoman kestävyytensä vuoksi.


Vastustuskyky.

RIPOLIN vastustaa hämmästyttävässä määrässä ilmaston vai­kutuksia, laimennettuja happoja, spriitä ammoniakin haihtumisia, höyryä ja kuivaa kuumuutta sekä myöskin auringon vaikutuksia, merivettä, happanemista y. m., sitä saattaa myöskin pestä anti­septisillä nesteillä sen silti menettämättä luonteenomaista loistoaan.


Sitkeys ja kimmoisuus.

RIPOLIN on sitkeä, kimmoista ja melkein kulumatonta, se ei halkea, ei saa rakkuloita eikä lohkea.

Maalattuna esim. levylle, joka on alttiina taipumiselle, tahi aineelle, joka ilmaston vaih­doksissa laajenee ja kutistuu, säilyttää RIPO­LIN pintansa täysin muuttumattomana.

(Näytteitä sellaisesta maalatusta levystä, joka taipuu värin halkeamatta, irtaantumatta tahi millään tavalla vahingoittumasta, saadaan pyynnöstä ilmaiseksi ja postivapaasti).


RIPOLINIA
ei pidä vaihtaa kaupassa oleviin n. s. EMALJIVÄREIHIN.
RIPOLIN kuivaa pian, ei tahmeennu ja jättää sitkeän, luukovan pinnan, jolla on melkein häviämätön kiilto.
Ei ole olemassa ainoatakaan väriyhdistelmää, jonka vastustusvoima voidaan verrata RIPOLINIIN.


[9]

Nopea ja yksinkertainen valmistuminen.

RIPOLINILLA saadaan tämä kiiltävä pinta ajassa, joka saate­taan laskea tunneissa, kun taas sama työ öljyvärejä käyttämällä on uudistettava 8.-10 kertaa ja menee siihen 14-16 vuorokautta.

Maalaukseen aivan tottumaton henkilö voi helposti suorittaa työn.


KÄYTTÄMINEN

RIPOLIN eroaa muista väreistä siinäkin, että se ei ole mikään universaaliväri vaan se valmistetaan eri tarkoituksiin eri tavalla, kuten seuraavasta luettelosta näkyy:

RIPOLIN BLT (erikoisviiri ulkoilmamaalauksia varten)
Kova RIPOLIN (esineätä varten, jotka ovat alttiina kovalle kuumuudelle.
D. M. vernissa, väritön RIPOLIN kylpyammeita varten
Läpikuultava RIPOLIN
RIPOLIN A
Himmeä RIPOLIN
RIPOLIN viivoja varten
RIPOLIN signaaleja varten.
RIPOLIN tavaravaunuja, siltoja, puutaloja y. m. sekä
kattoja varten
Festinol (petroleumimoottoreita sekä öljysäiliöitä varten)
Sementti RIPOLIN
RIPOLIN koulutaulumustaa
RIPOLIN pohja- ja paklausväri
RIPOLIN kulta- ja hopeapronssi

Merivärit
Laivanpohjaväri
Propelliväri
Boottopping
Savupiippuväri
Lastiruumaväri
Hiiliruumaväri

[10]

Ei ole olemassa mitään väriä, joka soveltuisi tähän paremmin kuin RIPOLIN.
Hienoin ja kestävin, kiiltävä valkolakeeraus saadaan RIPO­LINILLA N:o. BLT vain silit­tämällä esinettä sillä käyttöoh­jeen mukaan. Tämä lakeeraus kestää ulkoilmassa kaikkein­ epäsuotuisimmissakin sääsuhteissa.
Kovin kulumiselle alt­tiina olevien pöydän-levyjen valkolakeerausta varten valmistetaan erikoinen laji, kova RIPOLIN, 401, joka jättää kovan, loistavan pinnan, kulumattoman kuin kiiloitettu norsunluu.

Jokainen ajatteleva henkilö saat­taa käsittää, että tällainen luokit­taminen on ehdottomasti välttämä­tön, jotta jokaiseen eri tarkoitukseen tarvittavan värilaadun ominaisuudet vastaisivat mahdollisimman täydel­lisesti tarkoitustaan.

Miten perinpohjin toisistaan ero­avia pitääkään esim. olla värien, joita käytetään kattolaipioiden ja kasarminpermantojen, automobiilien ja kylpyammeiden, räjähdysmoot­torien ja tuoreiden sementtipintojen, veneiden vesirajan alapuolella ole­vien osien ja lämmityslaitosten, signaalilevyjen ja petroleumastioiden laivapiippujen ja vesisäiliöiden j.n.e. maalaamiseen.

Juuri tässä suhteessa RIPOLIN on saanut kadehdittaviminat laakerinsa ja voittanut loistavimmat voittonsa.Sen sijaan että seinissä käytettäisiin fajanssipeittoa ja ka­toissa lasipeittoa on paljoa edul­lisempaa sivellä puhdistettua pintaa RIPOLINILLA BLT, sillä paitsi että lasi ja fajanssi ovat kalliita, ovat sellaisen pei­ton saumat erittäin soveliaita olinpaikkoja kaikellaisille tar­tuntaaineille, jotavastoin RIPO­LINILLA saadaan mitä yksinkertaisimmilla keinolla ja vähillä kustannuksilla yksi ainoa, yhtenäinen, loistava, porsliinimainen pinta, jonka saattaa niitä helpoimmin pitää puhtaana.
Aivan erityinen merkitys on RIPOLINILLA signaalien maalaa­misessa. Pariisissa on semaforeja, joita ei ole maalattu uudelleen kahdeksaan vuoteen. Yksinkertai­nen pesu silloin tällöin on riittänyt pitämään ne kirkkaina ja loistavina.

Mutta myöskin rautatievaunuja, raitiovaunuja, automobiileja ja muuta ulkoilmamaalausta varten valmistetaan RIPOLIN aivan eri­koisella tavalla. (RIPOLIN BLT). Aivan vastoin tavallisia värejä, vernissoja ja emaljivärejä säilyttää RIPOLIN loistonsa ja tasaisen, sileän pintansa huolimatta siitä kulumisesta, jolle maalaus yllämai­nituissa tapauksissa on alttiina. Kun tavalliset värit tulevat himmeiksi ja rumiksi oltuaan ainoastaan muutamia kuukausia milloin pölyn ja noen, milloin sateen ja

[11]

päivänpaisteen vaikutuksen alaisina, on RIPOLIN kun se on pesty- edelleen yhtä kirkas ja kaunis kuin -äskenmaalattu.Mainittujen ominaisuuksiensa johdosta käytetään RIPOLINIA kaikkialla, missä halutaan loistavaa ja upeaa ulkomuotoa; kaik­kialla missä terveydellisistä tahi muista syistä annetaan arvoa seinille tahi esineille, joita voi pestä; kaikkialla, niissä työ tahdo­taan saada kestäväksi ja vastusluskykyiseksi ja niissä joko mukavuus- tahi muista syistä ei tahdota usein tehdä korjauksia. Kaikkialla, missä RIPOLINIA kerrankin on koetettu, ovat sen tulokset olleet loistavat ja se on saanut yksimielisen tunnustuksen, kuten voi huomata saamistamme sadoista todistuksista, joista muutamia on otettu tämän kirjasen loppuun.


TALOUS.

RIPOLIN on tosin ostettaessa jonkun verran kalliimpi taval­lisia lakkavärejä, mutta suuren kattamiskykynsä, näkyisyytensä, kestävyytensä sekä ajan ja työn säästäväisyytensä vuoksi tulee RIPOLIN käytännössä paljoa halvemmaksi kuin muut kaupassa esiintyvät värit, sen lisäksi säästää kaiken vaivan ja harmia, niitä uudelleen maalaus tuottaa.

Tavallinen maalaus on näet pian uudistettava, jota vastoin RIPOLIN pysyy kymmenen vuoden kuluttua melkein yhtä kauniina kuin ensimäisenä maalaamispäivänä, ja kaikellaisissa maalauksissa maksaa työ paljoa enemmän kuin aines.

[12]

1 kg. RIPOLIN-IA lasketaan riittävän hienoksipuhdistetulle pinnalle seuraavasti:
valkoinen 6— 8 neliömetrin pinnalle
vaaleat värit 8-10 " "
keskivärit 10-15 " "
tummat värit. 15-20 " "
musta 20-25 " "
orangewood, mahonki, greenwood, palisander, pähkinäpuu, tammi ja D. M. vernissaa 25-30 neliömetrin pinnalle.

RIPOLIN alkaa yhä enemmän tunkea tieltään vanhat, vernis­saukseen liittyvät maalaustavat ja on myöskin halvempi.

Riigassa olevan baltilaisen vaunutehtaan tiedonantojen mukaan tulee rautatievaunun maalaaminen RIPOLINILLA keskimäärin noin 140 markkaa halvemmaksi kuin käyttämällä öljyvärin ja vernissaa sekoitusta, jonka ohella kestävyys on noin 3 kertaa suurempi. Jäljennöksen tästä pienempiin yksityiskohtiin menevästä tiedonannossa lähetämme pyydettäessä rahtivapaasti.

RIPOLININ suuri etevämmyys kaiken muun värin rinnalla ilmenee kuitenkin kaikkein selvemmin rautatievaunujen maalauk­sessa. Jos nämä näet ovat käyttöohjeen mukaan ennen maalatut Ripolinpohjavärillä, Ripolinpaklausvärillä ja Ripolin BLT:llä, voi­daan silloin makuuvaunun maalauksessa säästää yli 700 markkaa, koska vanhaa väritystä siinä tapauksessa ei tarvitse poistaa, vaan se on ainoastaan silitettävä ja pinnalle kerran siveltävä RIPO­LINIA, jolloin sitä sellaista vaunua varten tarvitaan noin 12 kg.

Tavaravaunut, rauta- ja terässillat, puutalot y. m. sekä katot maalataan edullisimmin tätä tarkoitusta varten valmistetulla erikoislajilla, RIPOLINILLA siltoja varten, joka tulee noin 30% halvemmaksi kuin RIPOLIN B L T.

RIPOLIN SILTOJA VARTEN on muutoin tarkoitettu käytet­täväksi kaikkialla, niissä tarvitaan halpaa, sileää, kovaa, kestävää ja terveydellistä väriä olkoot sitten kysymyksessä joko sisä- tahi ulkorakennukset, kuten sairashuoneiden, konehuoneiden, työpa­jojen y. m. seinät.

[13]

Vaikkakin hinta kilolta suuremmissa astioissa onkin hieman halvempi kuin 1 à 2 kg:n purkeissa, on kuitenkin yleensä taloudel­liselta kannalta katsoen edullisempaa käyttää peinempia purkkeja, koska väristä ei silloin joudu mitään hukkaan.


HUOMIOON OTETTAVAA

RIPOLINILLA maalaaminen onnistuu aina, kun vaan käyttää tarkoituksenmukaista lajia ja seuraa yksinkertaista käyttöohjetta, joka on liitetty jokaiseen lähetykseen. RIPOLINIIN ovat sen vuoksi myöskin mieltyneet kaikki, jotka ovat sitä koettaneet. Mutta tässäkin ovat epärehellisyys ja kateus olleet vaikuttamassa. Meidän tietoomme on näet tullut tapauksia, jolloin RIPOLINIIN on helposti ymmärrettävistä syistä sekoitettu monin verroin enemmän tavallista öljyväriä, niin, vieläpä sellaisiakin, että vahingollisia aineita on sekoitettu huonojen tulosten aikaansaamiseksi. Tällaiset tapaukset kuuluvat kuitenkin pikemmin harvinaisuuksiin, mutta ne aiheuttavat kuitenkin meitä kehoittamaan herroja raken­tajia, että he työselostuksissaan tarkoin ilmoittaisivat erilaisiin tarkoituksiin tarvittavat RIPOLINILAJIT — asia, joka ei tuota mitään vaikeuksia, koska kaikki arkkitehdit tuntevat RIPOLININ sekä lisäämme, että miedontaminen ja vieraiden aineiden sekoit­taminen on pidettävä kontrahdinrkkomuksena.


RIPOLIN BLT
on se RIPOLININ laji, jota kaikkein enin käytetään, koska se soveltuu sekä ulkoilma että sisanmalauksiin, juoksee sivellessä kevyesti, kuivaa 24 tunnissa, ei ole altis minkäänlaisille ilmastol­lisille vaikutuksille, kestää sään vaihdoksia 120 asteen kuumuudesta 60 asteen kylmään.

[14]

Rautatievaunujen maalauksiin sekä kaikellaisiin sisä- ja ulkoilma-maalauksiin.

N: o.
1. Valkoinen
2. Krem
3. Oljenkeltainen
4. Kanariankeltainen
5. Musta
6. Hopeanharma
7. Merenvihreä, tumma
8. Vaaleanvihreä
9. Geranium
10. Helmiharmaa
11. Tummapunerva (ainoastaan sisä­maalauksiin)
12. Ultramariini (ainoastaan sisä-maalauksiin, ks. n: o 37 D)
13. Ultramariini (sisä- ja ulkoilma-maalauksiin)
14. Sitruunankeltainen
15. Havannanruskea
16. Viininpunainen
17. Sininen
18. Taivaansininen
19. Oransi
21. Helakanpunainen
23. Punaisenruskea
24. Suklaanruskea
25. Öljypuunvihreä
26. Suklaanpunerva
29. Vihreä
30. Tummanvihreä
31. Säämyskä, vaalea
32. Tummanharmaa
33. Hietakivi
36. Teräksenharma
37. D. Kuultavansininen numerojen

[15]

RIPOLIN BLT

N:o.

13 ja 40 toiseen sivelemiseen, kun näitä värejä käytetään ulkoil­mamaalaukseen
39. Kivenharmaa
40. Emaljisininen (ainoastaan sisä­maalaukseen, ks. nro 37 D.)
40 P. Preussin sininen
40 R. Vaununsininen I
41. Vaununvihreä
44. Merenvihreä
45. Rikinkeltainen
46. Vaaleankeltainen
47. Vaaleanharmaa
48. Helmiharmaa, vaalea
50. Tummanruskea
53. Norsunluunvalkoinen
55. Ruskea
56. Säämyskä
57. Tumma vaununruskea II.
61. Taivaansininen, vaalea
65. Vaaleapunerva (ainoastaan sisämaalauksiin)
72. Pronssivihreä, tumma
73. Pronssivihreä
74. Pronssivihreä, vaalea
75. Herneenvihreä
76. Kivenharmaa, vaalea
77. Oljenkeltainen, vaalea
82. Sinisenvihreä
85. Vaununvihreä II
90. Vaununvihreä, sinervä
96. Vaalea vaununruskea Iä
BLT-miedonnus

Numerot viittavat värikarttaan.

[16]

RIPOLIN BLT on saatavana myöskin pienissä purkeissa seu­raaviin hintoihin :
Suuruus II 111 IV V

Suuruutta II olevan parkin sisus vastaa vaaleissa väreissä noin kg. tummimmissä väreissä hieman vähempää ja peittää noin 2½ à 5 metrin alan riippuen värivivahduksista.


KOVA RIPOLIN.

Kova RIPOLIN jättää kovan kiiltävän pinnan, joka on kulumaton kuin kiilloitettu sarvi tahi luu ja vastustaa uskomattomassa määrässä sitä alinomaista kulumista, jolle penkit, tuolit, pöydät, lattiat, kynnykset, portaat, kaidepuut y. m. ovat alttiit, ETENKIN KOULUISSA, kasarmeissa, teattereissa, ravintoloissa y. m.

Kova RIPOLIN kovettuu nopeammin kuin RIPOLIN BLT ja vastustaa kulumista vielä suuremmassa määrässä kuin tämä sekä sietää voimakkaampaa kuumuutta - aina + 90 C. - ja on sen vuoksi erittäin sovelias koneitten ja lämpölaitteiden maalaamiseen, koska niiden pinta tulee täten kestäväksi ja ulkomuoto erittäin upeaksi.


Sisämaalauksiin

N:o.
401. Valkoinen
403. Oljenkeltainen
405. Musta
409. Geranium.
410. Helmiharmaa.
413. Ultramarine
415. Havananruskea
420. Violetinruskea
423. Punaisenruskea
424. Suklaanruskea
429. Vihreä

[17]

KOVA RIPOLIN.

N: o.

430. Tummanvihreä
431. Säämyskä, vaalea
432. Tummanharmaa
436. Teräksenharmaa
440. Emaljinsininen
442. Punaisenkeltainen
443. Ruskeankeltainen
455. Ruskea
D.M. Vernissa (väritön, ainoastaan sisämaalauksiin)

Lukujen kaksi viimeistä numeroa viittavat värikarttaan.

Kovaa RIPOLINIA on myöskin pienissä purkeissa, suuruus II.

Suuruutta II olevan purkin sisällys vastaa vaaleissa väreissä noin 1/3 kg. tummissa väreissä jonkin verran vähempi ja peittää noin 2½ à 5 k. metrin suuruisen pinnan riippuen värivivahduksista.


RIPOLIN KYLPYAMMEITA VARTEN

kestää lämpimän ja kylmän veden vaikutuksen ja muodostaa kovan, tasaisen loistavan pinnan, johon mikään lika ei tartu ja jonka siten mitä suurimmalla helppoudella saattaa pitää puhtaana ja kiiltävänä.

RIPOLINI kylpyammeita varten, jolla saattaa maalata joko rautaa tahi puuta, mutta ei sementtiä, ja jolla maalaamisen voi suorittaa kuka hyvänsä, jos käyttöohjeita noudatetaan, on seuraavissa numeroissa:

301. Valkoinen | 1 361. Taivaansininen, vaalea.
345. Merenvihreä, vaalea. | 365. Vaaleanpunerva

RIPOLINIA kylpyammeita varten on ainoastaan pienissä suuruudeltaan 11 olevissa 1/3 kg:n purkeissa. Sellainen purkki riittää tavallisen kylpyammen maalaamiseen.

Kylpyammeen täydelliseen sisäpuolelta maalaamiseen (kolme sivellystä ja perussivellys) tarvitaan purkillinen (suuruus II) val­koista pohjaväriä ja kolme purkkia (suuruus II) RIPOLINIA kylpyammeita varten.

[18]

LÄPIKUULTAVA RIPOLIN.

Läpikuultavalla Ripolinilla voidaan yksinkertaisesti sivelemällä (katso seuraavalla sivulla olevaa käyttöohjetta saada aikaan aivan jalojen puulajien näköisiä jäljittelyjä. Pinta jää aivan kiilloitetun kaltaiseksi.

Tavattoman suuren näkyisyytensä vuoksi tulee maalaus läpi­kuultavalla Ripolinilla halvemmaksi kuin millään muulla värillä. 1 kg. lla voidaan näet sivellä kokonaista 25 à 30 k. metriä, joka vastaa noin:

# k. metri tahi # k. jalkaa kohti.

Suositellaan erityisesti huvilarakennusten ulkomaalaukseen sekä myöskin huonekalujen, ovien, ikkunoiden, panelien y. m. maa­laukseen.


Sisä ja ulkoilmamaalaukseen.

N:o
1821. Orangewood(oransi)
1827. Mahonki (punerva, tumma)
1841. Greenwood (Vihreä)
1854. Palisander (punerva, tumma)
1878. Pähkinäpuu (ruskea)
1895. Tammi (harmaanruskea)

LÄPIKUULTAVAA RIPOLINIA on myöskin pikku purkeissa seuraaviin hintoihin:
½ kg. Suuruus II III IV V

Suuruutta II olevan TRANSPARENT RIPOLINI purkin sisällys vastaa noin ¼ kg. ja peittää 5 à 6 k. metrin suuruisen pinnan.

Läpikuultavan Ripolinin käyttöohje.

Santapaperilla silitetty pinta sivellään ilman edelläkäyvää pohjamaalausta kaksi kertaa D. M. vernissalla. Perusteellisen kuiva­misen jälkeen — hienommissa esineissä hiotaan pinta - käytetään sivellykseen jotakin yllämainituista läpikuultavista Ripolin väreistä ja työ on erehdyttävästi oikean kiilloitetun puun kaltaista. Kun väri on läpikuultava, näkyvät siitä näet silloin puun suonet.

[19]

Toinen tapa.
Jos puu ei ole niin kaunis, että sitä edullisesti voisi käsitellä yllämainitulla tavalla, saattaa sen ensiksi maalata Ripolinilla n:o 35 BLT, ja silittämisen jälkeen silittää pintaa läpikuultavalla Ripolinilla ohjaamalla sivellintä siten, että syntyy taiteellinen suonitus.


RIPOLIN A.

RIPOLIN A kuivaa kahdessa tunnissa ja tulee vähitellen lasi kovaksi. Se soveltuu etenkin karkeampiin töihin, niinkuin kosteiden huoneustojen seinien maalaamiseen, kuten esim. panimojen kohoamiskellareihin, jolloin se ei haalistu eikä rakoile, vaan pysyy muuttumattomana monet vuodet sekä myöskin muureihin je läpeensä kuivaan sementtiin, sekä vihdoin sisämaalauksiin sellaisissa tapauksissa, jolloin nopeaan kuivamiselle on pantava pääpaino.

RIPOLIN on samalla laiva- ja lokomotiivipiippujen sekä pikku veneiden vesirajan alapuolisten osain erikoisväri.

RIPOLIN A valmistetaan tilauksesta samaan väriin vivahtavaksi ja samalla hinnalla kuin RIPOLIN B.L.T. Valkoista ja mustaa on kuitenkin aina varastossa samoinkuin sinistä, punasta, vihreää, ruskeaa, pienissä purkeissa.


HIMMEÄ RIPOLIN.

Himmeällä RIPOLINILLA on se kaunis munankuorenpinta, joka on niin haluttu laipiopintojen, muurien, ovien j. n. e. maa­laamiseen kuin myöskin seinien ja kattojen koristamiseen sekä kirkkaiden ja laimeiden värivaikutelmien aikaansaamiseen.

Sisä ja ulkomaalausta varten.
N:o.
501. Valkoinen
502. Kellertävä
503. Oljenkeltainen
505. Musta
506. Hopeanharmaa
510. Päärlynharmaa
518. Taivaansininen
535. Hietakivi

[20]

Sisä ja ulkomaalausta varten.
N: o.
539. Kivenharmaa
544. Merenvihrea
545. Merenvihreä, vaalea
547. Vaaleanharmaa
548. Helmharmaa, vaalea
555. Ruskea
561. Taivaansininen, vaalea
565. Vaaleanpunainen (ainoastaan si­särakennuksia varten)
576. Kivenharmaa, vaalea
577. Oljenkeltainen, vaalea
578. Terracotta

Lukujen kaksi viimeistä numeroa viittavat värikarttaan.

HIMMEÄÄ RIPOLINIA yllämainituissa vivahduksissa saadaan ainoastaan tilaamalla. Valkoista on kuitenkin aina varastossa, samoin myöskin mustaa, sinistä, punasta, vihreää, ruskeaa ja keltaista pienissä purkeissa.


RIPOLIN VIIVOJA VARTEN.

Viivojen ja Tekstin maalaamista varten suorastaan sileälle Ripolinipinnalle.

701. Valkoinen. | 719. Oranssi.
704. Kanariankeltainen. | 731. Säämyskä, vaalea.
705. Musta. | 742. Punaisenkeltainen.
707. Merenvihreä, tumma. | 743. Ruskeankeltainen.
709. Geranium. | 745. Merenvihreä, vaalea.
713. Ultramariini *. | 755. Ruskea.
714. Sitruunankeltainen. | 756. Säämyskä.
717. Sininen. | * Ainoastaan sisämaalauksia varten.
Lukujen kaksi viimeistä numeroa viittavat värikarttaan.


RIPOLIN SIGNAALEJA VARTEN.

Useiden rautatieyhtiöiden kehoituksesta on Pariisin tehdas tehnyt sarjan kokeita sopivien värien hankkimiseksi signaaleja varten koska niiden täytyy olla tavallista loistavampia ja kestävämpiä,

[21]

ja on onnistunut tarkkojen tutkimusten jälkeen tätä tarkoitusta varten valmistamaan kuusi väriä, joita ei ole vioittanut voimak­kainkaan päivänpaiste eikä myöskään epäsuotuisat ilmastolliset vaikutukset. Nämä värit ovat:
Valkoinen, keltainen, vihreä, punainen, sininen ja musta.
Pienissä purkeissa, suuruus 1l.
Sellaisen purkin sisus kattaa noin 2½ à 5 k. metriä riippuen värivivahduksista.


RIPOLIN SILTOJA VARTEN.

Tavaravaunujen, rauta- ja teräs-siltojen, puutalojen y. m. sekä kat­tojen. maalaamiseen:

N:o.
1001. Valkoinen
1006. Hopeanharmaa
1010. Helmiharmaa
1023. Punaisenruskea
1025. Oliivinvihreä
1035. Hietakivi
1036. Teräksenharmaa
1045. Merenvihreä, vaalea
1056. Säämyskä
1072. Pronssivihreä, tumma.
Suuremmissa astioissa halvempiin hintoihin.
Lukujen kaksi viimeistä numeroa viittavat värikarttaan.[22]

FESTINOL.

Petrooleummoottorien ja öljysäiliöiden sisäpuolista maalausta varten.

N:o.
101. Valkoinen
105. Musta
106. Hopeanharmaa
120. Violetinruskea
123. Punaisenruskea
129. Vihreä
130. Tummanharmaa
131. Säämyskä, vaalea
132. Tummanharmaa
139. Kivenharinaa.
Festinolkitti

Lukujen kaksi viimeistä numeroa viittaavat värikarttaan.


SEMENTTIRIPOLIN.

Sementin värittäminen, kun se vielä, kuten sanotaan "työsken­telee", on yleensä hyvin järjetöntä, koska mikään sivellysaine ei ole osoittautunut ajan pitkään voivansa vastustaa tämän kemial­lisen prosessin syövyttävää vaikutusta.

Tämä seikka on, saattanut yhtiön kemiallisen johtajan tarkoitusta varten suunnittelemaan Crikoislajin, jolla saattaa sivellä aivan tuorettakin sementtiä. Tämä väriyhdistelmä jättää huokoisellisen kerrostuman, jonka läpi kaasut haihtuvat. Huokoiset ovat kuitenkin niin hienoja, että pinta tekee aivan sen vaikutuksen kuin se olisi lasia tahi porsliinia.

Kun rakennuksen sisäpuolella tahdotaan maalata uusia sement­tiseiniä tahi esineitä, saattaa siihen käyttää Sementti Ripolinia, joka sivellään suoraan sementtipinnalle ilman edellätapahtuvaa pohjamaalausta.

Kun sementti on näin saanut Sementti Ripolini sivellyksen saattaa myöhemmin, kun massa on lakannut "työskentelemästä" ja tullut täysin kuivaksi, sen päälle sivellä Ripolinia BLT, jolloin pinta saa vielä uusia sen laadulle kuuluvia ominaisuuksia.

[23]

Sisämaalaukseen.

N:o.

201. Violetti
206. Hopenharmaa
210. Helmiharmaa
215. Havannanruskea
231. Säämyskä, vaalea
235. Hietakivenväri
239. Kivenharmaa
244. Merenvihreä
245. Merenvihreä, vaalea
247. Vaaleanharmaa
276. Kivenharmaa, vaalea

Lukujen kaksi viimeistä numeroa viittavat värikarttaan.

SEMENTTI RIPOLINA yllämainituissa vivahduksissa saadaan ainoastaan tilaamalla. Valkoista on kuitenkin varastossa kaikenkokoisissa säiliöissä.


KOULUTAULUMUSTA.

Koulutaulujen maalaamiseen.

Himmeä musta

Saattaa sivellä puulle, kivelle, pahville y. m.

KOULUTAULURIPOLINIA on myöskin pienissä purkeissa.

Suuruus II III IV V

[24]

POHJA JA PAKLAUSVÄRI.

Kuivaa nopeasti. Paklausväri jättää kivenkovan pinnan.

Pohjainaalausta varten.

Ripolin-Pohjaväri, valkoinen
Ripolin-Pohjaväri, harmaa
Ripolin-Paklausväri, valkoinen
Ripolin-Paklausväri, harmaa

RIPOLIN-POHJA JA PAKLAUSVÄRIÄ on myöskin pienissä purkeissa.
MARIINIVÄRIT.

Ripolinia saattaa täydellä syyllä kutsua aivan ensiluokkaiseksi mariiniväriksi; se on osoittautunut voivansa vuosikausia kestää kaikkea kulumista ja ilmastollisia vaikutuksia, joille väri oli laivoilla alttiina, ja soveltuu ei ainoastaan salonkien, hyttien j. n. e.

[25]

vaan myöskin laiteiden, pelastusveneiden y. m. maalaamiseen. Pohjan sivellykseen käytettynä lisää se sileän pintansa vuoksi nopeutta melkoisesti.Laivanpohjaväri.

Rautaaluksia varten:
Rieps I, violetinruskea (suojaksi ruostetta vastaan)
Rieps II, venetialainen punainen (suojaksi ruohoja ja näkinkenkiä vastaan)

Puualuksia varten:
Vihreä kupariyhdistelmä: (suojaksi ruohoa ja näkinkenkiä vastaan
Taretine, tummanruskea

Pikkuveneitä varten (vesirajan ala­puolella):
Ripolin A samoissa värivivanduk­sissa ja samoihin hintoihin kuin RIPOLIN BLT.

[26]

MARIINIVÄRIT.

Propelliväri.

N:o. 1. A Valkoinen
Propelliväri toimitetaan tilauksesta myöskin kaikissa muissa vivah­duksissa samoihin hintoihin kuin Ripolin BLT.

Väri vesilinjaa varten. (Boottopping).
Punerva
Oranssi

Savupiippuväri
N:o. 5 A., Musta
N : o. 31 A., Säämyskä
Savupiippuvärit toimitetaan tilauk­sesta myöskin muissa NrivalidUk­sissa samoihin hintoihin kuin Ripolin BLT.

Ripolin BLT.
Vesirajan yläpuolella olevaa runkoa varten myöskin pelastusveneiden täydelliseen maalaukseen sekä kaikkeen maalaukseen kannen ylä-ja alapuolella. On kaikissa värivi­vahduksissa.

Lastiruumaväri.
Ruskea
Punaisenruskea

Hiiliruumaväri
Lithocrom (ruostetta vastaan)

[27]

KULTA JA HOPEAPRONSSI.

Kulta, tumma
Kulta, vaalea
Hopea

RIPOLIN KULTA JA HOPEAPRONSSI on saatavina myöskin pienissä purkeissa seuraaviin hintoihin:

Kulta Koko II. III. IV. V.
Hopea Koko II. III. IV. V.


RIPOLIN-SIVELTIMIÄ.

Ekstra priima laatua. Joustavia kimmoisia ja sametinhienoja.
Leveys 2½ 2 1½ 3/4 tuumaa.

Ripolin siveltimet eivät saa tulla veden yhteyteen.

,Jos tilatessa ilmoitetaan, niihin tarkoitukseen väri on käytettävä, lähetämme me siihen soveliaimman värin.

Jollei väriä eikä tarkoitusta ilmoiteta, lähetetään Ripolin BLT.

Muita värivivahduksia kuin mitä värikartoissa näkyy, voi saada sekoittamalla kahta tahi useampaa väriä. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että sekoitettavat värit ovat samaa laatua, s. o. BLT sekoitetaan BLT:n, A A :n j. n. e. mutta ei BLT A :n j. n. e.


Tilaamalla vallintäinkin 50 kg. valmistetaan mikä vivahdus tahansa näytteen mukaan.

[28]

KÄYTTÖOHJE.

1:0. Maalattava pinta puhdistetaan.
2:0. Ripolin sekoitetaan perusteellisesti sileällä puikolla.
3:0. Sivellään hyvin ohuesti voimakkaalla, mutta ei liian kovalla siveltimellä.

Vanhan värin poistaminen ei ole tarpeellista, jos se on lujasti kiini.[29]

Kokoa II olevan purkin sisus vastaa vaaleissa väreissä noin 1/3 kg. tummissa väreissä hieman vähemmän, ja peittää noin 2½ k. metrin pinnan riippuen värivivahduksista.

Kalliiksi tulevan pakkauksen vuoksi — jokaisen purkin voipi ilmaapitävästi sulkea — tulee pienemmissä tarpeissa halvemmaksi kokoa II olevien pikku purkkien käyttäminen, koska sellainen purkki vetää kolme kertaa niin paljon Ripolinia kuin suuruutta III oleva. Suuruutta IV oleva purkki vetää 6 kertaa niin paljon kuin suuruutta V oleva.

Värikartta lähetetään pyydettäessä ilmaiseksi ja rahtivapaasti. Kuvat ilmaisevat purkkien todellisen suuruuden.[30]


Jokaisen perheenemännän pyrkimyksenä on kotinsa saaminen mandollisimman mielyttäväksi. Iloiset, taiteelliset ja loisteliaat muodot ovat muodissa, ja vaihtelua muinaisten aikain tummista, synkistä väreistä ja jäykästä varsin vähän mielyttävästä koristamistavasta tervehtävät tyydytyksellä, kaikki, joille koti on levon ja virkistyksen alue.

Mikään ei voita Ripolinin kykyä tehdä synkkä, epähauska huone iloiseksi ja mielyttäväksi. Ripolin antaa erittäin vahvan, kovan, tasaisen porsliinimaisen pinnan kaikille puu-, savi , metalli- tahi kipsiesineille, jonka vuoksi sitä voi edullisesti käyttää esineihin, joissa kuluminen, hapot, sprii ja lämmin tahi kylmä vesi nopeasti turmelevat tavallisen värin.

Ripolinin suuri kestäväisyys, sen hienot vivahdukset ja kauniit värit sekä se helppous, jolla kokemattominkin voi saavuttaa "loistavia" tuloksia, ovat tehneet sen tunnetuksi tuhansissa kodeissa koko sivistyneessä maailmassa. Eräs sen suuren levenemisen syitä on varmaankin se, että Ripolinin muodostama pinta tarvitsee myöhemmin hoitoa varsin vähän tahi ei ollenkaan.

Se suuri värivivahdusrikkaus, mikä Ripolinilla on - siitä valmistetaan 84 vivahdusta - ja se loistava, tasainen, kova pinta, jonka se antaa kaiken laatuisille esineille, tekee sen tarkoitukseensa erittäin soveliaiksi.[31]Kokeiden sarjassa,
jotka teki "CENTRAL LONDON RAILLWAY" huomattiin, että RIPOLIN oli AINOA VÄRI, joka jäi muuttumattomaksi, kun sitä käytettiin terästöihin, joihin oli ennen käytetty Tri Angus Smithin "Black Solution" ia (joka sisältää kreosoottia), ilman että sitä olisi edeltäkäsin poistettu.

On harvoja sellaisia koteja, joissa ei olisi joukko kuluneita esineitä, jotka voidaan saada käyt­tökelpoisiksi ja komeiksi Ripoli­nilla. Ripolin saattaa tehdä vanhan kehdon kelpoisaksi ottamaan vas­taan uutta ihmiskunnanjäsentä; se voi muodostaa ikävän makuuhuo­neen loistavaksi budoariksi, men­nen vuoden polkupyörä voidaan saada Ripolinin avulla aivan uu­deksi. Vanha korituoli, joka vi­heliäisen ulkomuotonsa vuoksi on karkoitettu pimeään nurkkaan, saa loistavan pinnan, niihin värivi­vahdukseen vain halutaan, eikä siihen tartu lika eikä pöly, ja uudessa upeassa asussaan se kyllä kestää miten arvostelevan tutkimuksen hyvänsä.

On hämmästyttävää, miten muuttuneen ulkomuodon koti voi saada vähäisillä kustannuksilla Ripolinin käyttämällä. Vanhanai­kainen tuoli, kulunut jakkara, ruma lamppu, taulunkehykset, kukkatelineet, ompelukorit, jalustat, varjostimet, pöydät, hyllyt, kaapit, pesupöydät, kettiöpöydät, kas siinä vain muutamia esimerkkejä kaikista lukemattomista kodin esineistä, joita Ripolin voi tehdä käyt­tökuntoisiksi ja kauniiksi.

On olemassa koteja, joissa eri huoneiden somistamiseen käytetään yksinomaan Ripolinin eri vivanduksia, ja siten saadaan kokonaisuus, jonka maun ja värin täytyy tyydyttää kaikkein kriitillisintäkin. joskus käytetään samaa väriä kaikkien huoneiden puuosiin, tavallisesti valkoista tahi norsunluunväristä, koska se tekee valoisaa ja ilmavan vaikutuksen ja sen vuoksi helposti sopii yhteen huonekalujen ja ikkunanverhojen kanssa.

Makuuhuoneen joka on kalustettu eri tyylisillä ja eri aikaisilla huonekaluilla, voi muuttaa mielyttäväksi huoneeksi, jolla on vaaleansininen, heleä, valkoinen tahi norsunluun väri, maalaamalla puuosat, huonekalut, taulunkehykset y. m. samaan varan ja sitten valitsemalla huonekalukankaat ja ikkunanverhot niiden mukaan.[32]
Emme tahdo ryhtyä laajemmin selittelemään kaikkia tämän tapaisia mandollisuuksia. Ne vaihtelevat yhtä paljon kuin huoneiden eri omistajien maku, mutta tuskin on olemassa ainoatakaan värivivahdusta, tuskin ainoatakaan sopusointuista värivivandusta, jota ei helposti voisi saadaa syntymään Ripolinilla.

Ajokalujen maalaaminen maksoi ennen usein niin paljon, että siitä kokonaan luovuttiin, niin välttämätöntä kuin se olisi ollutkaan. Nyt sen sitävastoin saattaa Ripolinia käyttämällä tehdä varsin pienillä kustannuksilla.

Käyttöohjeita noudattamalla saattaa kokemattominkin suorittaa työn.

Ripolinilla siveleminen voi saada vanhatkin vaunut uuden näköisiksi.

RIPOLIN soveltuu myöskin puutarhahuone­kalujen, ikkunanpuitteiden, rauta-aitauksien ja kaidepuiden, ajokalujen, veneiden, kukkaruukkujen, kylpyammeiden y. m. maalaamiseen.

Koska tällaista ainetta tarvitaan suuresti jokaisella maatilalla, niissä hyvänsä vaunuja ja ajokaluja käytetään, ei voi kyllin läm­pimästi suositella joidenkuiden pienempien purkkien aina saatavilla pitämästä. Ripolin on ylitä välttämätön kuin pyörä ja vaunurasva.

Kotimaalauksiin käytetään pääasiallisesti RIPOLIN BLT, joka kuivaa ja kovettua nopeasti muodostaen kauniin, kuvastavan ja kovan kiillon. KOVAA RIPOLINIA käytetään kuitenkin vielä edullisemmasti pöydänlevyihin, laattiaan j. n. e., jotka ovat alttiina suurelle kulumiselle, mutta yksityis-käytössä saattaa RIPOLIN BLT yleensä korvata KOVAN RIPOLININ. Ei ole sen vuoksi välttämätöntä käyttää RIPOLIN BLT kaappiin ja KOVAA RIPOLINIA pöytään, kun kokonainen huonekalusto on maalattava, vaan kelpaa sen vuoksi RIPOLIN BLT käytettäväksi kaikkiin esineihin.[33]

RIPOLINILLA on maailmanmaine ja se on myöskin maailmannäyttelyissa aina saanut suurimmat kunnianosoitukset.

Maailmanmaineen voi joku esine saada aino­astaan sen vuoksi, että sillä on erinomaiset ominaisuudet. Jos Ripolin olisi tullut suosituksi ainoastaan valmistamispaikallaan, olisi se voinut johtua valmistajan yksityisistä tuttavuussuhteista ja jos se olisi tullut suosituksi kaikkialla koti­maassaan, olisi syy ollut mandollisesti kansallis­ylpeyden. Mutta nyt, kun Ripolin on vallannut erikoisaseman maailmassa kaikkein ensimmäisenä värien alalla, täytyy sen johtua siitä, että sillä on ominaisuuksia, joita turhaan on etsittävä toisista väreistä.[34]Retkeiliälaiva "Fram"

[35]

RIPOLIN ETELÄNAVALLA.

Retkeiliälaiva „FRAM" maalattiin vuonna 1910 etelänapamatkaa varten RIPOLIN värillä.

Elokuun 9 p. v. 1912 kirjotti kuuluisa löytöretkeilijä ROALD AMUNDSEN seuraavasti:


Käännös:

Mielihyvällä saan todistaa, että RIPOLIN, käytetistä väreistä laivassa "FRAM" oli se, joka parhaiten kesti ilmastollisia vailutuksia ja säilyi muuttumattomana.
ROALD AMUNDSEN.

[36]Painetussa matkakertomuksessaan sanoo Herra AMUNDSEN kuten seuraa:

„....Saa Ripolinmalingen or messingen skinnet omkap...."

KÄÄNNÖS:
".....RIPOLIN väri kiilsi messingin kera kilpaa -....."

Kuten tunnettu, purjehti "FRAM" kesällä 1912 Kristianiasta jäämerelle (jääseutuihin) etelämmäksi, kun mikäiin muu laiva — ja maallejätettyään retkeilijät Buenos-Airekseen palasi laiva takaisin jääreunaan noutamaan Herra AMUNDSEN'ia ja hänen seura­laisiaan niitten palauttuaan etelänavalta Buenos-Airekseen.

[37]Retkeiliälaiva „FRAM"

[38]Rauhanpalatsi Haagissa.
Tehtäessä maalaustyöu on pääomaisesti käytetty Ripoliniä.

[39]

ATTESTEN.

SWEITSILÄINEN KOILLISRATA.
JOHTOKUNTA.
ZURICH, syyskuun 6 p. 1900.
Herra F. Hässig.
Osakeyhtiö "LE RIPOLIN" edustaja.
LUZERN.
Teidän arvoisaan kirjeeseenne t. k. 27 p:ltä saamme vastata, seuraavaa:
Meidän v:sta 1893 alkaen henkilä- ja tavaravaunujen sivelemiseen käyttä­mämme RIPOLIN on tähän asti joka suhteessa hyvin säilynyt eikä ole rakoillut mistään ulkonaisista haitallisista vaikutuksista, kuten savusta, höyrystä ja voimakkaista ilmaistonvaihdoksista. Sen loisto on tavallista käytännössä olevaa sivellyslakkaa hieman himmeämpi, mutta RIPOLINILLA on se etu, että se on melkoista kestävämpi ja sietää paljoa paremmin puhdistamista.
Myöskin laivojemme sivelemiseen on RIPOLIN osoittautunut ilmaakestäväksi ja uloasultaan kauniiksi.
Kunnioittaen.
Sweitsiläisen Koillisraitajohtokunnan puolesta,
MEZGER.

KAUPUNGIN TEURASTAMON JOHTOKUNTA.
OFFENBACH A.M.
OFFENBACH a.M. toukokuun 7 p. 1912.
Todistamme Teille kernaasti, että DIPOLIN, jota me v. 1907 olemme käyttäneet kaikkien jäähdytysrakennuksessa olevien 110 kopin ja kylmentämispaik­kojen sivelemiseen, on tähän asti pysynyt moitteettomana. Me olemme niinmuodoin täysin tyytyväiset RIPOLINIIN ja voimme tätä emaljiväriä ainoastaan suositella.
Kaupungin Teurastamon johtokunta.
JELB.

K.K. VALTiORADAN JOHTOKUNTA.
WIEN.
N:o. 63161.
WIEN, elokuun 20 p. 1900.
Huomioonottaen arvoisan kirjelmänne maaliskuuu (26 päivänä 1899 sekä huhtikuun 4 pitä 1899 N:o. 23309 ilmoitetaan, täten, että RIPOLINIVÄRILLÄ kokeeksimaalattu vaunu A B e 3209 on nyt vuoden pituisen käyttöajan jälkeen säilyttänyt tyydyttävän kiillon. on ollut helposti ja hyvin pestävä ja on sen kunnossapysyminen tyydyttänyt vaatimukset.
Valtioradan johtaja.
KHITTEL.

[40]

BAZANOVAN KLINIKAN JOHTAJALLE MOSKOVASSA
tehtyyn Ripolinin kestäväisyyttä klinikan kattomaalauksissa koskevaan kysy­mykseen on hänn antanut seuraavan vastauksen:
MOSKOVASSA, toukokuun 12 p. 1902.
Hollantilainen RIPOLIN on katoilla kestänyt erinomaisesti; 1895; sta tähän asti ei ole ilmestynyt mitään rakoja eikä lohkeamia, ainoastaan suuren kyl­myyden vuoksi se on himmentynyt, mutta ei muutoin ollenkaan vahingoittunut.
"Ammattimiehet, jotka näkivät RIPOLINILLA siveltyjä kattoja olivat aivan "ällistyneet".
JOHTAJA Tri von STEIN.

RAKENNUSLIIKE HELLMANN & LITTMANN.
G. an. b. H.
Puhelin : 788.
789.
790.
3783.
3731.
Rakennus: Bayer. Versicherungsbank.
Ludwig — Theresienstrasse.
MÜNCHEN, joluk. 7 p. 1911.
Pyynnöstä vakuutamme täten, että rakentamallamme Bayer. Versicherungs­bank A. G.: n uutisrakennuksella Münchenissä kuumentanislaitteiden sivele­miseen käytettiin lopullisesti Radiatoren-RIPOLIN väriä N:o. 1639. Kuumentamisaineiden lakeeraus on hyvin onnistunut, täysin hajotun eikä pohjaväri, huolimatta siitä, että perustus hyvin pian huumennettiin, ollenkaan muuttunut. Lohkeamista ja rakoilemista el ole missään paikassa huomattavissa. Tämä väri täyttää kaikki sille asettamamme vaatimukset ja olemme sen vuoksi tarpeen tullen käyttävä jälleen teidän ainestanne.
Kunnioittaen:
Rakennusliike.
HELLMANN & LITTMAMN
G. m. b. H.
Rakennusjohto.
ROTHE.

TERVEYSVESIPARANTOLA O. Y.
Bad Tötzissä.
BAD TÖLZ, helmik. 1. p. 1912.
Teidän toivomuksestanne todistamme kernaasti, että me olemme täällä neljä vuotta käyttämäämme KYLPYAMME RIPOLINIIN hyvin tyytyväiset.
Se säilyttää ammeiden utterasta käyttämisestä huolimatta (noin 500 kylpyä ammetta kohti) emaljiloistonsa ollenkaan laimentumatta. Kaikenlaatuisia lääkkeellisiä kylpyjä on RIPOLIN osoittanut hyvin sietävänsä, niin ettö Ripolinilla sivellyt valinrauta-ammeet ovat kestäneet paremmin kuin paraslajiset emalji-ammeet. Ripolin sivellys antaa valinrauta-ammeille katteen, joka tekee hyvin nahkamaisen vaikutuksen ja on sen vuoksi kylpijöille paljoa mieluisampi kuin aina kylmät emaljiammeet.
Mitkään muut kylpyamme-emaljivärit eivät ole monissa koetuksissamme samalla tavoin kestäneet, jonka vuoksi me käytämme yksinomaan Ripolinia.
Emalji-tahi, fajanssiväreistä, jotka pilaantuvat nopeasti toiselta puolen kivennäisvesistä, toisetta puolen erilaisista lääkkeellisistä kylpylisistä, olemme

[41]

kokonaan luopuneet ja käytämme vastaisuudessa ainoastaan kylpyamme­Ripolinilla siveltyjä valurauta-ammeita. Myöskin sementti-Ripolinilla ja merkillä BLT suoritetut seinien maalaukset ovat mitä parhaiten säilyneet.
Kunnioittaen:
Terveysvesiparantolat O. Y. Bad Tölzissä.
Johtaja.
v. KOCH.

Ote Numerosta 27 "Malerzeitung Leipzig" lehteä heinäkuun 12 p. 1910.
AINES-SELONTEKOJA.
RIPOLIN valkoinen lakkaväri.
Toiminimi Pallas & Schaal Dresden 16 lähetti meille pitemmän aikaa sitten kokeeksi näytteen kiiltävää ja toisen himmeää RIPOLINIA. Ripolin on yleisesti tunnettu oivalliseksi valkoiseksi emaljiväriksi ja sillä tehdyt kokeet ovat näyttäneet tämän seikan täydellisesti todeksi. Kiiltävällä Ripolinilla on äärettömän suuri kattamiskyky. Se jättää lasimaisen liukkaan jäljen ja niin kauniinvalkoinen ja niin pitemmiin aikaa ulkona kuin Ripolin, on ainoastaan harva meidän kokeilemamme valkolakka osoittanut olevansa.
Himmeä Ripoliininäyte antoi myöskin oivalliset tulokset. Sivellessä syntyy lämmin, yhtäläinen ja tasainen himmeä väri, eikä se pitkänkään. tarkaamisajan jälkeen ole vähintäkään muuttunut. Molempia merkkejä saatamme sea vuoksi suositella lukijoillemme hyvällä omallatunnolla.

OTE KIRJOITUKSESTA.
SELONTEKO MOSKOVAN KEISARILLISEN YLIOPISTON KORVA, NENÄ JA KAULATAUTIKLINIKASTA.
Madame J. J. BAZANOVAN perustama.
Julkaissut Tri STANISLAUS VON STEIN, Klinikan johtaja. Moskova 1897.
(Käännös)
Sivu 32.
RIPOLINIVÄREJÄ on käytetty muurien ja vuoteitten sivelemiseen Berlinin kaupunginsairashuoneessa. Kuiva muuri on ainoastaan jola viides vuosi uudel­leen siveltävä. Tarkka kuvaus tästä väristä on sivulla 50.
Sivu 33.
Klosetin seiniit ovat ylhäältä alas asti sivellyt RIPOLIN Cremellä. Ikkunan­puiteet ovat myöskin maalatut RIPOLINILLA J. n. e.
Sivu 50.
Nämä värit ovat yhtä kauniit kuin kestävät. "URBAN" sairashuoneessa Berlinissä olen minä tarkastanut kurkkumätäosaston paviljonkia, jonka muurit on 4 vuotta sitten (1893) sivelty RIPOLINILLA ja ovat ne melkein uuden näköiset; tämä siveleminen tulee jonkun verran kalliimmaksi kuin öljyväreillä, mutta lopullisesti se tulee halvemmaksi, koska tällaista maalausta tarvitsee ainoastaan ani harvoin uudistaa. Valkoisiksi sivellyt otat kuin porsliinia.

[42]

Sivellys sietää heikkoa lipeää jolla sitä saattaa pestä. Aina on käytettävä merkkiä BLT, joka kestää sekä kuumuutta että lämmintä kosteutta, vaikka maalausta koskettaa, eivät sormenmerkit siinä näy.
Lattiaa varten ovat nämät värit myöskin hyvin kestävät.
Moskovassa on meidän klinikkamme ensimmäinen, joka on maalattu RIPOLINILLA.
On myöskin muita sanottuja emaljivärejä, mutta niitä ei ole sekoitettava Hollannin RIPOLINIIN.

OTE "MEDIZINISCH — TECHNISCHE RUNDSCHAU" STA.
VIHKO12, huhtikuussa 1908.
Erinomaisen tärkeä kysymys lääkärille on sivellysaineiden valitseminen seiniä, huonekaluja ja esineitä varten seurusteluhuoneissa, operatioonihuoneissa ja sairashuoneissa. Kalkki- ja liimaväri on usein uudistettava, öljyvärillä samoinkuin lakkavärilläkin on se varjopuoli, että se ajan varrella muodostaa rakoja, jotka kaikellaisten taudinaiheuttajien erittäin otollisia olinsijoja, eikä niitä huolellisimmallakaan hoidolla voi saada aivan puhtaiksi. Mitään näistä haitoista ei kuitenkaan ole sivellysaine RIPOLINILLA, joka on jo pitkät ajat käytetty suurimmalla menestyksellä Hollannissa, Ranskassa, Englannissa ja Sweitsissä, mutta Saksassa lyhyen aikaa. Tämä väri kestää täydellisesti heikkoja happoja, suoloja j. n. e., ja sillä on se verraton etu, että se pitemmäs­säkään ajassa ei rakoile, lohkeile eikä varise. Se jättää kestävän, sileän ja hämmästyttävän kauniin jäljen, jonka voi aina täysin puhdistaa saippualla tahi desinfisioimisineilla. Ripolinsivellyksen saattaa vähällä vaivalla milloin hyvänsä täysin vapauttaa kaikista taudiniduista. etu, joka tekee käsitettäväksi sen, että lääkärit, parannuslaitokset, vankilat y. m. ovat lyhyessä ajassa antaneet RIPOLINILLE etusijan. Erittäin suuri etu on se, että väriä voi helposti käyttä, niin että harjaantumtonkin käsi voi saada varsin hyviä tuloksia.

Ote kirjoituksesta:
"BERLININ KAUPUNGIN UUSI SAIRAHUONE" "AM URBAN".
Sen rakennus ja hoito, kirj. A. HAGEMEYER, Ylitarkastaja.
Sivu 36-37. PAVILJONGIN SISÄRAKENNE.
Sairassalit.
BERLIN 1894.
Seinät ja katto ovat perinpohjin puhdistetut, sivellyt värillä ruskeiksi; ja varustetut tummalla paneelilla, joka ulottuu permannosta 1,46 m. korkealle. Oljyväirillä sivelemisestä on mainittava, että se ei täytä kaikkia sairashuonehy­gienian vaatimuksia, koska maali kuivaessaan on muodostanut rakoja, joihin pöly saattaa kasaantua.
Myöhempänä aikana on kurkkumätäosaston paviljongin sivelemiseen käytetty uutta väriä, joka tähän asti on hyvin kestänyt. Se on Hollannissa valmistettu sivellysväri "RIPOLIN", jolla on öljyväriin verraten se etu, että ei turmele suola-eikä lipeämäinen vesi, että se kestää täydellisesti ilmaa eikä rakoile. Se kuivaa sisäpuolelta 10-12 tunnissa sivelemisen jälkeen. Tällaisella värillä sivellyt seinät saattaa puhdistaa vedellä värin siitä vahingoittumatta. Tällä värillä on koetteeksi myöskin sivelty mainitun paviljongin rautasängyt,

[43]

väri on myöskin tässä hyvin kestänyt, niin että se on varma keino ruosteen-muodostumista vastaan. Hankkiessa on RIPOLIN kaiketikin kalliimpaaa kuin öljyväri, mutta sen korvaa pian sen suurempi peittämiskyky ,ja kestävyys.

RIPOLIN on ilmankestävyytensä vuoksi erityisesti vuorihotelleille suuriarvoinen.

Bernin ylänkönmaan rautatien johtokunnan toimesta Interlakenissa pantiin esim. RIPOLINILLA sivelty läkkitaulu muutamiksi kuukausiksi ilman vaiku­tuksen alaiseksi, asetettiin sitten muutamiksi kuukausiksi lumeen ja vihdoin muutamiksi kuukausiksi uuninkuumuuteen.

Kaikista näistä toimeenpiteistä huolimatta jäi RIPOLIN koskemat­tomaksi.[---]

Ei kommentteja :