8.1.09

Eri valastusten vaikutus värittämisessä.

Kutoma- ja Paperiteollisuus 7/1907.
Artikkelin Coloriastolle lähettänyt Martti Kujansuu.

Jokainen värien käyttäjä - olipa hän sitten maalari tai värjäri - tietää kokemuksestaan, miten tärkeä tehtävä valaistuksella on värittämisella. Toisinaan tuntuu siltä kun olisi ihan mahdoton saada kaksi värjäystä väritykseltään samanlaisiksi. Ja keinoja ei kyllä puutu silloin kuin näin ikävään asemaan on jouduttu. Asettamalla esim. kummatkin värjäykset pieninä pintoina aivan valkean vaatteen tai paperin päälle, auttaa jo suuresti asiaa. Mutta ei silti aina, sillä päivän valokin on suuresti muuttelevainen. Sillä jos vertaamme väritettyjä esineitä toisiinsa eteläpuolelta tulevassa valossa, näyttävät ne varsin toisilta kun valo tulee pohjoisesta päin.

Tutkimuksien kautta, joita päivän valoon nähden on tehty, on tultu huomaamaan, että valoaopillisesti puhtain valo tulee aina pohjoisesta. Sen sijaan sisältää etelästä tuleva valo runsaasti punaisia valosäteitä. Ja siksipä väritykset tässä valossa tarkastettuina niin suuresti vaihtelevatkin. Auringon asemakin taivaalla jo muuttaa sen valon laatua ja pilvisenä päivänä käy etelästä tulevassa valossa värittäminen usein miltei mahdottomaksi. Punaset valon säteet, ikäänkuin leikkivät silmiemme kanssa.

Värijäljennöksiä tehtäessä on sentähden aina turvauduttava pohjoisesta tulevaan valoon, koska se on luonteeltaan värittömin. Ja siksipä oikealla tavalla järjestetyt värjämöt, kangas- ja tapettipainot j. n. e. aina asettavat työhuoneensa siten, että värjäykset - tai mitä ne väreihinsä nähden lienevätkin - voidaan pohjoisvalastuksessa tarkastella.

Mutta vielä vaikeammaksi käy värien jäljentäminen keinotekoisessa valaistuksessa. Kokemuksia tähän nähden liene jokaisella yltäkyllin. Ja paraimmiksikin mainitut laitteet tämän asian tilan parantamiseksi ovat näyttäytyneet vähemmän tarkoitustaan vastaaviksi. Ainoa, joka tietääksemme vie etusijan muista ja erikoisesti sopii meikäläisiin oloihin, joissa helpolla on sähköä saatavissa on n. s. Duftan-Gardner valo. Sen synnyttäjänä on erikoisesti rakettu kaari-sähkölamppu, jonka valotusaika on 150 tuntia kerrallaan. Patentin omistaja on nykyään värilaitos Louis Heisch Gerassa Reussin ruhtinaskunnassa Saksassa.

V. M. J. V.

Ei kommentteja :