23.1.09

Tietoa jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 12. Intiko (siniwäri.)

Oulun Wiikko-Sanomia 52, 31.12.1852

On erään pensas-kaswin kuiwattu mehu, jota kaswia wiljellään Itä-Intiassa (Aasian maan-osan eteläpuolella), Afrikassa ja Amerikassa. Jo sen nimikin, siniwäri, merkitsee sitä paineeksi eli wärjäysaineeksi käytettäwän.

Ei kommentteja :