27.11.07

Tulenkestäwiä maalarinwärejä sekä millä tawalla niitä walmistetaan.


Suomalainen Wirallinen Lehti 178, 5.8.1887

Tämä keksintö tarkottaa maalariwärien walmistamista sillä tawalla, että niissä samalla on se ominaisuus, että suojelewat puuta helposti syttymästä ja sopiwat sekä ulko- että sisäpuolelta maalaamiseen.Kun sellaisia wärejä walmistetaan, niin tehdään ensiksi wernissa, johon sitte wäri-aineet sekotetaan.

Wernissa tehdään seuraawalla tawalla:

Ensin keitetään 2 tai 3 tuntia aikaa 3 enintään 9 paino-osaa hartsia, pihkaa tärpättiä tai muuta hartsiainetta yhdessä 3 enintään 9 paino-osan kanssa hiilihappoista natria tai hiilihappoista kalia 50, enintään 100 paino-osassa wettä, kunnes kaikki tyyni on täydellisesti liuwennut.

Samalla aikaa lämmitetään liina-öljyä, johon pannaan 1 enintää 5 painoprosenttia lyijyhaposta tahi manganihaposta tai suoloja, joissa on näitä hapoksia, ja lämpömäärä nostetaan 210 à 250deg; C:ta, jonka perästä se lasketaan 100 à 120° C:ta. Tämä wernissa pannaan ennen mainittuu kiehuwaan hartsiliuwokseen semmoisessa suhteessa, että wernissaa tulee 15 enintään 100 painoprosenttia hartsiliuwoksen paljouteen werraten.

Siten saatuun tulikuumaan seokseen pannaan sen perästä joko 10 enintään 30 paino-osaa sulaa piihappoista natria tai piihappoista kalia (wesilasia) jonka lämpömäärä on 30 à 36° Beaumea, tai lämmittämätön liuwos, jossa on 10 paino-osaa rikkihappoista sawimaata tai rikkihappoista rautaoksiidia 30 paino-osassa wettä tai 20 paino-osaa rikkihappoista sawimaata tai rikkihappoista rauta-oksiidia 30 paino-osassa wettä tai 20 paino-osaa tärkkelysjauhoja tai muita jauhoja sekoitettuna 30 paino-osaan wettä. Ennen tehtyyn seokseen pannaan 25 enintään 75 paino-osaa yhtä näistä seoksista, kahta niistä tahi kaikkia yhdessä.

Tähän seokseen, joka on tuo ylempänä mainittu wernissa, pannaan sitte ne wäriaineet, jotka tahdotaan, sopiwissa määrin.

Wäri-ainetten sekaan-paneminen woipi tapahtua niinkuin tawallista on yhteen jauhamalla tai sekottamalla ja siiwilöimällä. Mitkä määrät toisiinsa werraten on pantawa hartsi-aineita, hiilihappoista natria tai kaliwettä sekä liina-öljyä ynnä sen seassa lyijy- tai manganihapoksia tai suoloja ja myöskin miten paljo muuten mainittuja liuwoksia on olewa sekä mitä näistä wiimeksimainituista liuwoksista on käytettäwä, se riippuu siitä, mikä peittämiswoima, kuiwaamisnopeus, pysywäisyys sisä- ja ulkopuolelta maalatessa sekä tulenkestäwyys wärille tahdotaan antaa.

Patentin-waatimus

1:si) Tapa mitenkä walmistetaan maalarinwärejä, joissa on se ominaisuus, että suojelewat puuta tuleen syttymästä, joka walmistustapa on sellainen, että hartsia liuwotetaan hiilihappoisen kalin tai hiilihappoisen natrin liuwoksessa, tähän liuwokseen pannaan wernissaa, jota on saatu liina-öljyä yhdessä lyijy- tai manganihapoksen tai wastaawain suolain kanssa keittämällä, ja siten syntyneesen sekotukseen pannaan joko sulaa piihappoista natria tahi kalia tai rikkihappoisen sawimaan tai rikkihappoisen rauta-oksidin tai weteen sekotettuin jauhoin liuwosta sekä että sillä tawoin saatuun seokseen tawallisella wawalla sekotetaan wäri-aineet.

2:si) Maalarinwärejä, joissa on se ominaisuus, että suojelewat puuta tuleen syttymästä ja joita walmistetaan siten, että jokin hartsiaine liuwotetaan hiilihappoisen kalin tai hillihappoisen natrin liuoksessa, johon on pantu lyijy- tai manganihapoksen tai wastaawain suolain kanssa yhdessä keitettyä liina-öljyä, jonka perästä siten saatuun seokseen on pantu joko sulaa hiilihappoista natria tai kalia tai rikkihappoisen sawimaan tai rikkihappoisen rauta-oksiidin tai weteen sekoitettuin jauhojen liuwosta tai kahta näistä seoksista tai kaikkia yhdessä, jonka jälkeen sillä tawoin saatuun seokseen on tawallisuuden mukaan pantu ne wäri-aineet, jotka on tahdottu.

Ei kommentteja :