25.11.07

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 62. Blyjyspännät.


Oulun Wiikko-Sanomia 49, 10.12.1853

Niitä tehdään plyyertsistä joko sillä tawoin, että plyyertsi sahataan sisään niitten sydämiksi, taikka että se ensin hienonnetaan jauhoiksi, seoitetaan hartsilla, noella, arapian kummilla taikka liimalla ja wedellä paksuksi taikinaksi, josta sydämet tehdään. Ne edellisellä tawalla tehdyt owat parempia, ja parhaita saadaan Englandista ja Itäwallasta, huonompia Saksasta. Hywäin plyjyspännäin sydämet eiwät pala, eiwätkä sula tulessa, eiwät myös liukene wedessä, niinkuin huonoilla on tapana tehdä.

Ei kommentteja :