28.11.07

Luonnon ihmeitä

Suometar 21, 23.5.1856

Kuka voisi uskoa, etta valon säde sekunnissa ennättää yli 190 tuhannen peninkulman avaruuden, ja niin voipi lentää ympäri maanpallon silmänrapäyksessä ja paljoa pikemmin kuin nopein juoksija voipi jalkansa muuttaa? Kuka voisi uskoa, ilman todistusta, että pieneltä näyttävä aurinko on enemmän kuin miljonan kertaa suurempi maanpalloamme, ja että sen säteet silmänräpäyksessä pääsevät maanpalloon, vaikka on niin kaukana meistä, että tykinkuula, suoraan ja yhtäläisellä vauhdilla yhä kulkeva, kuitenki tarvitsisi 20 vuotta sinne ennättääksensä? Kuka tahtosi uskoa, että itikka (hyttinen, sääski) tavallisessa lennossaan lyöpi siipiansä monia satoja kertoja sekunnissa ja että sen vikisevä ääni lulee siipien näin tiheästä heiluttamisesta; tahi että löytyy eläviä ja täydellisesti rakennettuja olentoja luonnossa, joita sopii panna tuhansittain yhteen, eikä ne sittenkään täytä tuuman alaa. Mutta mitä nämä ovat niitä ihmeitä suhteen, joita nykyisempi luonnontutkinto on keksinyt? siinä esm. että jok'ainoa piste eli kohta siinä keskuudessa, jonka läpi valonsyde kulkee, liikkuu aina samaan aikaan ja samalla välillä uudistettuin liikkeiden kautta ei vähemmän kuin 500 miljonan miljonaa kertaa sekunnissa? että se näillä liikkeillänsä koskee meidän näköliutimiimme, josta tulee, etta me näemme, ja, mikä on kummempi, että me eroitamme värit toisistansa, koska siihen on syynä eroitus ajassa, jolloin nämä liikkeet tapahtuvat? Niin esim. eroitamme punaisuuden eli punavärin senkautta, että valonsäde tapaa silmiämme 482 miljonan miljonaa kertaa; keltaisuuden eli kelta-värin senkautta
että 542 miljonan miljonaa kertaa; sinervän-punaisen värin senkautta että valonsäde käypi silmiimme 707 miljonan miljonaa kertaa. — Eikös namä puheet kuulu äkkinäisen korvissa hullutuksille? Mutta niitä ymmärtääksensä ja käsittääksensä on tiede avannut ihmisen silmät ja on lahjoittanut luotettavat välikappaleet sille, joka niin rakastaa Jumalata ja hänen käsi-alojansa että ottaa vaivaksensa oppia luonnontieteitä ja niissä nähdä Jumalan viisautta ja voimaa.

Ei kommentteja :