27.11.07

Om anstrykning och färger dertill


Wiborg 21, 14.3.1856

Om anstrykning och färger dertill var en artikel i N:ris 49, 50, 52, 53, 54 och 55 af denna tidning för sistlidet år 1855, och få vi hänvisa våra för ämnet intresserade läsare till den och tillägga här blott följande, som der icke torde linnas. Blå eller koppar-vitriol upplöses i vatten och denna lösning bringas till kokning i en tillräckligt stor gryta. Uti den kokande vätskan inblandas småningom ren finmalen hvit krita till lagom tjocklek, då man får en ganska vacker ljusgrön färg, som aldrig bleknar, hvartill man ännu blandar några bäfvat finsiktadt rågmjöl för att förekomma färgen att smutsa ifrån sig. Efter en stunds kokning kan färgen påstrykas som varm eller kall, efter behag, blott man ej glömmer att under anstrykningen ofta omröra densamma till jemntjock. Uti denna färg trifves ej gerna väggohyra, men vill man ha den ännu verksammare, så kan man till hvarje ämbare färg tillblanda ungefär ett halft stop godt finkelbränvin som förut på en tid stått i värme på pulveriserad anis och fått draga musten derutur, samt ett qvarter eller mera koloqvint-extrakt (4 lod koloqvinter utkokas på ett halft stop vatten). Detta medel är lika verksamt, då det blandas till andra limfärger, -af gulockra, rödfärg med krita, umbra och dylika jordfärger. Uti det vatten som till dessa sednare färger begagnas är ock ganska nyttigt att upplösa grön eller jern-vitriol (på 3 kannor vatten 1 skpld grön vitriol.) För torokaner upplöses borax i färgvattnet.

Ei kommentteja :