25.11.07

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 64. Blyywitti.


Oulun Wiikko-Sanomia 49, 10.12.1853

Sitä tehdään littiäksi taotusta plyjystä, joka asetetaan etikan höyryin päälle ja pidetään siinä peitettynä, kunnes se läpi tungetaan niiltä ja syöpyy plyywitiksi. Walmistetaan wähän eri tawalla Hollandissa, Englandissa ja Franskan-maalla, ja käytetään walkioihin öljyymaaleihin. Useinkin on se muilla wähempi-hintaisilla aineilla seoitettu. Se on myrkyllistä ainetta, jota saapi waroin pitää, ettei sitä ruoka-aineisin sekanisi. Maalinkin seassa on se tuoreeltaan terweydelle wahingollinen.

Ei kommentteja :