25.11.07

Om mjölkens nytta i målning.


Åbo Tidning 15, 22.2.1806

Cadet de Daur och d'Arcet hafwa nyligen uppfunnit att wid målningar nyttja mjölk, såsom ett medel att binda färgerna. Den förre ger i sådant afseende 2:ne föreskifter, af hwilka den ena kompositionen, af honom kallad mattenaktig, anwändes för målningar inom, den andra, som han kallar hartsaktig, för målningar utom hus. Till den förra tages 2 Pint (5 och two tredjedels Swenska qwarter) afstummad mjölk, 2 Uns nyss släckt kalk, 4 Uns Wallmoger--- (?) eller nötolja och 5 skålpund såanskt hwitt (slammad krita). Priset på denna utgör eh fyllest en tredjedels ad kostnaden för wanlig anstrykning, hwilken sednare dessutom har flera olägenheter, som ej åtfölja den nämnda blandningen. För hartsaktig kompesition nyttjas samma ingredtentter i samma qwantite, utom af kalken och oljan, som hwardera ökad med 2 Uns, hwarutom 2 uns hwitt beck tilläggas. - Likwäl gillas icke dessa formler till alla delar af d'Arcer, utan anser han oljan och becket för stadliga, sämt betjenar sig, i stället för skummad mjölk, af mjuk sötmjölks ost. Hans komposition består af 4 uns, 5 drachmer 48 gran ost, en Drachma 59 gran släckt kalk, 9 Uns 1 Drachma 19 gran slammad krita, 37 gran fint kolpulwer, och 2 Uns 4 Drachmer 67 gran watten. Will man hafwa anstryckningen icke hwit utan färgad, så utlemnas kritan och 6 uns af der färgämne man will nyttja tilläggas i stället. Blandat man härtill litet honung eller socker, så får målningen en skön glans.

Ei kommentteja :