25.11.07

Punamultaa


Suometar 21, 23.5.1856

Punamultaa walmistetaan Walkealan howissa Walkealan pitäjässä Wiipurin lääntä. Tämä multa on kaunista ja sopiwata niin puuhuoneitten maalaamiseksi wedessä, kuin myös öljymaalaukseksi puuhun ja rautaan eli muuhun metalliin, jota monta yksinäisten rakennusta paikalla ja julkisetkin rakennukset niin maaseuduilla kuin kaupungissakin osottawat, ja on ymmärtäwäisiltä todistettu mukaisemmaksi puuta säilyttämään märkänemisestä kuin ruotsin punamulta. Tätä tawarata myödään paikalla 7, 8, 9 ja 10 leiwiskää painawissa tynnyreissä. Näytteeksi sitä löytyy Helsingissä Kotomaisen Keinollisuuden Warastossa (Depot för inhemska industrialsker), Tammisaarella (Eknäsissä) konsul Hultmanin, Porwoossa konsul Orrmanin, Lowiisassa konsul Sucksdorffin, Haminassa kauppiaan Pawelinin, Wiipurissa kauppiaan Alfthanin, Lappeenrannalla kauppaneuvoksen (komersrotin) Sawanderin, Sawonlinnassa kauppiaan Hypeläisen, Mikkelissä kauppiaan Kiurun, Heinolassa kauppiaan Wahlmanin, Hämeenlinnassa kauppiaan Lönnholtsin ja Tampereeklla kauppiaan Hildénin tykönä. Paikalta kuletetaan sitä huokealta maksulta haluawille.

Ei kommentteja :