25.11.07

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 63. Blyyertsi.


Oulun Wiikko-Sanomia 49, 10.12.1853

[Luultavimmin kyse on grafiitista.]

Sitä tavataan maassa siltään, erinomattain Englandissa, Itäwallassa ja monessa paikassa Saksan maalla, ja on yhtä sukua timantin kanssa, sillä aineitten selittäjät päättäwät kumpasenkin olewan eri-laillansa muodostunutta sulaa hiiltä. Kuin jo mainittiin, tehdään siitä plyjyspänniä, ja myös käytetään sitä muihinkin tarpeisiin erinomattain woiteeksi rattaille ja masinoille. Sawen kanssa seoitettuna tehdään siitä tulessa palamattomia sulinkuppeja eli teekeleitä. Tuntemattomat luulewat plyyertsissä ja plyjyspännissä plyjyä olewan, mutta sitä niissä ei ole hitustakaan, kun owatkin plyjy ja plyyetrsi kokonaan eri aineita.

Ei kommentteja :