28.11.07

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 5. Hartsi; 6. Hopia; 7. Kaleppelit


Oulun Wiikko-Sanomia 48, 4.12.1852

5. Hartsi
Hartsia laitetaan paksusta terpentistä, joka pihkoo Saksan-kuusen kuoresta. Parasta lajia kutsutaan kolofoniumiksi, ja käytetään wiulun jousen tahkoamiseksi. Myös tarvitaan hartsia mitalien juottamiseen ja moneen muuhinkin asiaan.

6. Hopia
Jalo metali, joka arwoansa on ensimäinen kullasta. Sitä löytyy wuorissa ja tawataan monessa kohti eri maan paikoilla. Parhaat Euroopan hopiakaiwannot tawataan Unkerin maalla ja sen rajalla Siebenbürgen'issä. Myös Saksan maalla, Norjassa, Ruotsissa ja muualla löytyy hopea-kaiwantoja.

7. Kaleppelit
Kaleppelit owat hyöntiäisten (infektien) pesäsiä tammen lehdillä, jotka sikiäwät sillä tawoin, että hyöntiäinen leikkaa kolon lehteen ja laskee siihen munansa, josta sitte paisuu se kaleppeliksi nimitetty kaswanainen. Pohjaisemmilla mailla ei nämät kaswanaiset kuitenkaan joudu ja walmistu niin hywiksi tarpeeseensa, kuin eteläisemmillä; parhaita saadaan itäisiltä mailta. Niitä tarwitaan pläkkiin ja mustiin paineisiin wihtrillin seassa, sillä ilman wihtrillittä ne eiwät paina wettäkään mustaksi.

Ei kommentteja :