2.10.07

Waarallista saippuaa.


Sanomia Turusta 169, 26.7.1886

Tällä otsakirjoituksella kerroimme U. S. mukaan että polisi oli eräiltä kuleksijoilta ottanut takawarikkoon erityisiä saippuoita ja muita rohtotawatoita, jotka on huomattu osittain waarallisiksi, osittain aiwan mitättömiksi.

Tohtosi Aschanin polisikamariin auttama tutkimustodistus muutamista näistä tawatoista kuluu, kuten U. S. kertoo:
"Ihomaali-saippua: siinä on sinkkimustaa ja saippuaa.
Polerausjauhe: siinä on mönjää ja liitua. Aine, joka painaa 70 gr., edustaa 12 p:nin todellista arwoa; hinta on määrätty paketinkuoressa 75 p:ksi.
Liikawarasrohto: siinä on saippuaa ja pihkanokea eikä siis waikuta mitään liikawarpaisin; paketti, joka painaa 14 gr., edustaa 1½ p:nin todellista arwoa; hinta on määrätty 75 p:ksi.
Tämä on loistawa todistus siitä kuinka kauas häwyttömyys petoskeinoilla narrata itselleen rahoja, oikein woi mennä".

Ei kommentteja :