2.10.07

Liina-waatteen walkamisesta, eli pleekamisesta, potakoilla.


Oulun Wiikko-Sanomia 32, 6.8.1836

Liina-waatet pestään, ja pannaan sitten kylmällä weellä täytettyyn ammeeseen, 24 tiimaa likoamaan, jonka jälkeen waatet hierotaan, ja wäännetään kuiwaksi. Sitten peitetään se hywästi puhistetuilla, keitetyillä (luultawasti muserretuilla) potakoilla, pannaan kokoon, kastellaan kuumalla wedellä ja pestään uudelleen. Jos liina ensi muokan jälkeen ei wielä olisi kyllä walkoista, niin uudistetaan mainittu keino. Tätä pleekauskeinoa on koeteltu Frankriikisä, ja se sanotaan walkasewan liinan kahesa tiimasa.

Ei kommentteja :