12.10.07

Tulen kestäwiä hartsi-öljywärejä.


Savo 113, 25.9.1888

Tehtailija F. F. Holmgren Helsingissä on ostanut, tietää Hbl., gööteporilainen tehtaan isännöitsijän C. G(?). Wernerin Suomessa saaman patentin keksimillensä tulen kestäwille hartsi-öljywäreille. Hra Holmgren aikoo kohta ruweta walmistamaan sellaisia wärejä Helsingin lähistössä rakennetussa tehtaassa. Siinä walmistetaan kaikellaisia muitakin wärejä sekä kopaali- y. m. wernissoita. Tämä tehdasliike ynnä sen ohessa wärien wähittäiskauppa tulee harjoitettawaksi toiminimellä "Frans I. Holmgren & Kump." Tulen kestäwät hartsi-öljywärit saiwat palkinnon Köpenhaminan teollisuusnäyttelyssä.

Ei kommentteja :