12.10.07

Tulelta suojaawalla asbestoswärillä...


Aamulehti 127, 24.10.1885

Tulelta suojaawalla asbestoswärillä tehtiin keskiwiikkona koe Helsingissä Hietalahden torilla. Keskelle toria oli rakennettu aiwan lähelle toisiaan kaksi lautahökkeliä, joista toinen oli sekä sisältä että ulkoa maalattu Asbestoswärillä. Kumpaiseenkin pantiin höylänlastuja, jotka samoin kuin hökkelien seinät kostutettiin petroleumilla. Nyt sytytettiin lastut kumpaisessakin hökkelissä samalla kertaa. Tuleen syttyi kohta se hökkeli, jossa tuota wäriä ei ollut; waan toinen oli tulelta wahingoittumana wielä silloin kuin edellinen jo oli poroksi palanut. Lopulta syttyi myöskin Asbestos-wärillä maalattu hökkeli tuleen, waan waltaan se ei oikein tahtonut päästä. Koe onnistui siis hywin, ja osoitti täydelleen, että Asbestos wäri on hywä tulelta suojelemaan.
(U. S.)

Ei kommentteja :