5.7.16

Lippuasia.

Uusi Suometar 67, 25.5.1918
Länsi-Savo 49, 27.5.1918

Ensimmäiseen kästtelyyn esiteltiin ehdotus laiksi Suomen lipusta.

Ed. Estlander (rp.) suositteli suuren valiokunnan hyväksyttäväksi perustuslakivaliokunnan mietintöön liittämäänsä vastelausetta, jossa hän ehdottaa leijonaltppiua valtio- ja sotalipuksi ja että asia muuten palautettaisiin perustus1akivaliokuntaan, jonka tehtäväksi jäisi laatia uusi ehdotus, minkä perustana olisi punapohjainen ja keltaristinen ristilippu sekä mahdollisesti siniset ja valkoiset värit sopivasti ryhdistettyinä.

Ed:t Colliander, Hedberg y.m. ruotsalaisen ryhmän jäsenet kannattivat ed. Estlanderin ehdotusta ja huomauttivat m.m., että samalla kannalla ovat useat laivanvarustajamme käytännöllisistä syistä.

Ed. Alkio (ml.) (huomautti, että punakeltaiset värit lippuni ovat peräisin vasta routavuosilta, joskin ne vaakunan väreinä ovat vanhemmat. Ei ole punakeltaisella lipulla siis vanhemmuuden oikeutta, sillä sinivalkoinen liehui täällä tiettävästi ensi kerran jo silloin, kun Maamme-laulu ensi kerran esitettiin. Koska kuitenkin on olemassa siksi paljon punakeltaisten värien kannattajia, niin on tämä seikka järjestetty tyydyttävästi sillä, että lippuun on sijoitettu vaakuna. Viimeksi eletyt kuukaudet ovat ainaiseksi vieroittaneet varsinaisen Suomen kansan punaisesta lippuväristä.

Ed. Ingman (sp.) huomautti, että tämän kysymyksen ratkaisussa ovat suurena tekijänä tunnesyyt, sitä ei voida auttaa. Eikä ole voitu järkisyitäkään esittää perustuslakivaliokunnan ehdotusta vastaan, jota voi sanoa melkein yksimieliseksi. Ei olisi nyt enää syytä ruveta repimään rikki ehdotettua sovittelujen tulosta, vaan olisi kaikkien yhdyttävä sen ympärille. Sitä paitsi vaatii asian ratkaisu kiireellisyyttä.

Ed. Estlander (np.) huomautti, että asialla ei ole erikoista kiirettä, koska hallitus on väliaikaisesti asian järjestänyt. Ja mitä taas valiokunnan ehdotukseen tulee, ei se kaikilta kohdillaan ole sovittelujen tulos.

Ed. Hornborg (rp.) oli omasta kohdastaan ollut sitä mieltä, että punakeltainen väri on parempi sinivalkoisia, multa koska maan väestön suuri väestö vaatii tunnesyisiä sinivalkoista lippua, on siihen mukaannuttava. Puhuja toivoi, että sitä päätöstä, jonka eduskunta nyt tässä asiassa tekee, myöskin lojaalisesti noudatettaisiin.

Ed. Hahl (ml.) kannatti kaikin puolin valiokunnan ehdotusta.

Ed. Hultin (ns.) sanoi alkuaan olleensa leijonalipun kannalla, mutta koska kansan suurelle enemmistölle sinivalkoiset värit ovat rakkaammat, on tähän taivuttava.

Ed. Schybergson (rp.) huomautti siitä, että asiaa ajetaan liiallisella kiireellisyydellä.

Ed. Ingman (sp.) muistutti hallituksen sesityksen olevan jo tammikuun puolivälin ajoilta, joten kullakin on ollut tarpeeksi aikaa se kypsäksi pohtia. Näin ollen ei mistään lykkäyksestä ole enää hyötyä.

Ed. Yrjö Koskinen (sp.) piti valiokunnan ehdotusta erittäin onnistuneena.

Asia lähetettiin suureen valiokuntaan.

Ei kommentteja :