20.7.16

Finland i utlandets press.

Vasabladet 101, 22.8.1912

I Daily Telegraph för den 12 dennes ingår ett bref från Helsingfors:

Spänningen mellan befolkningen och den lokala ryska styrelsen,
heter det, växer och synes konflikten blifva snart mera skärpt än under Bobrikoffs tid. I tref vet relateras så händelsen i Koria samt nämnes, att det vid undersökningen framgått, att den nedskjutna finnen icke hade förolämpat någon. Ett typiskt exempel på den rådande sinnesstämningen äro de ständiga flaggtrasslen. Guvernören i Åbo har utgifvit en sträng order till polisen att hålla ett vaksamt öga på flaggor af alla slag och "färgkombinationer" af annan sammansättning än de ryska färgerna. I Vasa inträngde [?] polis i ett hus och fordrade, att ett par röda och gula gardiner skulle nedtagas. De finska färgerna äro hvitt och blått. Naturligtvis äga dessa färger intet erkänande någonstädes. Finnar af svensk extraktion hålla på rödt och gult, men finnarna på hvitt och blått.

Utlänningen är nästan lika illa ute. Han måste ofta energiskt protestera emot påträngande poliser för att få använda sitt lands färger.

Helt nyligen kunde man se den ryska flaggan öfverallt; den hissades gärna. Efter införande af den nya polisregimen ha de ryska färgerna försvunnit.

Ei kommentteja :