30.7.16

Ungt och nytt mahogny

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 26, 6.7.1849

Ungt och nytt mahogny blir mörkt och får utseende af gammalt om det, sedan bet blifwit af slipadt med skafgräs, ingnides med winstenßoljo (kolsyradt kali som friwilligt fått delesqueiscera i luften) och poleras med en yllelapp.

Ei kommentteja :