12.7.16

Från Billnäs. Växtfärgningskurser.

Västra Nyland 86, 5.8.1920

Den, som någon av de första dagarna i veckan steg in i köket i Billnäs samlingslokal, såg en egendomlig syn. Man trodde vid första anblicken att här hade man att göra med de i Kaleva omtalade gummorna, som kokade och blandade sina helbrägdagörande mediciner av
9 olika sorters örter. Och se, på spiseln puttrade faktiskt 9 grytor med örter - och en sällsam, förtrollande doft spred sig vida omkring - - -

Allt var dock verklighet. Kring grytorna rörde sig fröken Ottilia Lindeman från Pojo folkhögskola med ett tiotal Billnäs marthor och dessa höllo på med växtfärgning. Därtill grytorna. Den ena garnhärvan grannare än den andra lyftes upp ur grytorna och hängdes på ett snöre att torka och knappast kan regnbågen tävla i färgprakt med de utställda garn- & tygprovema. Skada, blott att ej Billnäs-borna talrikare infunnit sig till kursen, ty växtfärgning är något som varje husmor bör kunna. Färgerna bli diskreta, klara och vackra och ha den fördelen att vara hållbara samt mycket billigare än s. k. påsfärger. För strumpor, mattor m. fl. plagg är färgernas hållbarhet av oväldelig nytta.

Då nu fröken Lindeman fortsätter med sina kurser i Pojo i dag hoppas vi, att dessa skola bli talrikt besökta, ty det förtjäna de.

Ei kommentteja :