3.7.16

Tietoja eri aloilta. Vaarallinen timantti upposi Titanic laiwan mukana

Työväenliitto 186, 14.8.1912

Titanic laiwan mukana upposi kuuluisa "sininen timantti", jonka historia on merkillinen. Se jalokiwi on kotoisin Indiasta ja eräs mies nimeltä Wiwighea toi sen 16 wuosisadan puoliwälissä Venetiaan. Eräs doge Morosini osti kiwen jonka ihanuus tuli runojen esineeksi. Mutta sen mukana tuli myös paiserutto Indiasta, joka puhkesi oitis kun kiwi oli saapunut Venetiaan. Morosini pakeni timanttinsa kanssa Florenziin, mitta tauti seurasi häntä sinne ja rutto lyhyessä ajassa oli tehdä lopun koko kaupungin asukkaista. Morosini itse myös joutui taudin uhriksi. Nyt jäi kiwi erään italialaisen kenraalin omaisuudeksi, mutta hän kaatui pian kaksintaistelussa. Sen jälkeen timantti waihtoi omistajia, jotka kaikki saiwat tapaturmaisen kuoleman.

Wiime wuosisadan alussa oli kiwi Italian luostarin San Cosimon aarrearkussa. Sieltä se joutui ensimäisen Ranskan tasawallan sotamiehille, jotka ryöstiwät luostarin. Kenraali Lasalle osti sen halwalla eräältä sotamieheltä, joka oli sen ryöstänyt. Kaksi päiwää sen jälkeen kaatui kenraali Lodin taistelussa.

Monen wuoden perästä tämä sininen timantti ilmestyi Spanjassa. Eräs nuori waltiomies Non Jose Ruiz von Margal oli saanut sen. Virkamatkallaan Kataloniassa hänen murhasiwat ja ryöstiwät juopuneet merimiehet. Nämä pian joutuiwat kiinni ja mestattiin. Mutta yksi heistä pääsi pakenemaan Länsi Intiaan. Matkalla nousiwat merimiehet kapinaan, mutta kapteeni pääsi woitolle ja wangitsi kapinalliset. Yhden näistä sormessa oli sormus, jossa oli tämä sininen timantti. Kapteeni otti sen, mutta ei saanut kauan siitä iloita, sillä jo seuraawana päiwänä, kun hän pääsi maihin, ammuttiin hänet eräässä pelihuoneessa. Hänen ruumiinsa löydettiin tuopasta, mutta sormus, jossa sininen timantti oli, oli poissa. Sitte joutui kiwi erään englantilaisen haltuun, mutta hän sai surmansa eläinnäyttelyssä tapaturmaisesti.

Matkustajien joukossa "Seyne"-laiwalla oli eräs rikas spanjalainen nimeltä Habib, joka omisti sinisen timantin. Laiwa upposi, ja nyt näytti timantti tulleen wahingoittamattomaksi, mutta sukeltajat saiwat sen ylös.

Wiimeinen tämän kalliin kiwen omistaja oli amerikkalainen miljoneri Mac Lean, joka osti sen yli miljoonan kruunun hinnalta. MacLean upposi Titanic laiwalla ja samasta laiwassa meni sininen timantti toistakymmentä tuhattaa jalkaa sywälle meren pohjaan, jossa se nyt toiwottawasti pysyy ikuisesti.

Ei kommentteja :