28.7.16

Wärjättyjä appelsiineja.

Tyrvää 13, 23.7.1914

Äskettäin ilmoitti eräs hedelmäkauppias myywänsä hywiä weriappelsiineja ja liitti ilmoitukseensa otteen kaupungin tatkastuslaboratorion antamasta todistuksesta, että appelsiinit eiwät olleet keinotekoisesti wärjättyjä. Mainitulta kauppiaalta saadaan näinollen taatusti oikeita weriappelsiineja, mutta muilta mahdollisesti wärjättyjä.

Kun luulo, että appelsiineja woidaan todella wärjätä, on melko yleinen, lienee syytä lähemmin tarkastaa tuota mahdollisuutta.

Appelsiinia werhoo kuori, jonka ulkopinta on kowa ja wäriltään joko keltainen tai punainen, sisäpinta on pehmeä ja walkoinen. Sisuksen  woi helposti jakaa kymmeneen, toisistaan tarkasti erotettuun osaan.  Näitten osien wälissä on pehmeä, walkonen ydin, josta jokainen osa hedelmän kaswaessa saa  rawintonsa. Jos näitä osia taas tarkemmin katsoo, huomaa niiden olewan muodostuneita pienistä soikeista soluista, jotka owat hedelmän mehukkaan nesteen säilytyspaikkoja. Jokainen näistä soluista on tarkasti erotettu toisista ja niitä saattaa olla satoja yhdessä osassa.

Kun nyt tunnemme appelsiinin rakenteen, niin koettakaamme wärjätä se punaiseksi pistämällä se esim. likoomaan punaiseen wänliuokseen. Jos wäri tunkeutuisi hedelmään, wärjäisi se tietenkin myös kuoren ja ytimen walkoiset osat. Mutta nämä eiwät milloinkaan ole wärillisiä, oli appelsiini kuinka punainen tahansa. Tämä menettely ei siis tepsi. Yleisemmin luullaankin, että wäriaine pannaan appelsiineihin ruiskuttamalla. Tämäkin menettely on huono, sillä koettaessamme hywin hienokärkisellä ruiskulla ruiskuttaa wäriainetta appelsiiniin, joutuu wäri waan yhteen kohtaan eikä pääse lewiämään niin tasaisesti kaikkiin 10 osan soluihin kuin luonnon wäri on lewinnyt, ja jos se lewiäisikin, wärjäisi se ehdottomasti myöskin ympärillä olewat walkoiset kudokset. Mutta sitä emme milloinkaan huomaa. Jos siis joku  löytää appelsiinin walkoiset kudokset: kuoren sisäpinnan ja osien wälisen ytimen punaisina, saa olla warma, että appelsiini on wärjätty.

Itse appelsiinin rakenne tekee siis kaiken wärjäyksen mahdottomaksi ja saamme näin ollen ilman pelkoa syödä weriappelsiinia, olipa ne ostetut mistä kaupasta tahansa. Niitten wäri on luonnonwäriä, ja tulee se hedelmään wasta kypsyessä. Niinkuin wiinimarjapensaista toiset tekewät walkoisia, toiset punaisia, toiset mustia marjoja, samaten tekewät appelsiinipuutkin toiset keltaisia, toiset punaisia hedelmiä, ja ainoastaan kehittynyt wiljelystaito woi näitä wärimuunnotsia saada aikaan.

Ei kommentteja :