28.5.15

Yleisöltä Uuden Auran Toimitukselle (Kansallisväreistä)

Uusi Aura 84, 28.3.1917

Jos tarkastamme Th. Schwindtin "Suomalaisia koristeita" -nimisessä teoksessa ja U. T. Sireliuksen "Suomen kansan pukujen historiassa" olewat kuwat huimaamme että kuwissa on waltawäri punainen. Siwuwärejä owat sininen, wihreä ja keltainen.

Suomen kansan pääwäri on siis punainen. Jos otamme huomioon että unkarilaisten kansalliswäri on wihreä ja että me itse kuulumme suomalais-ugrilaiseen kansanheimoon niin woisimme walita siwuwäriksemme wihreän.

Jos lipussamme olisi esim. wihreä risti punaisella pohjalla niin esittäisi se matemaattisesti kansalliswäriemme suhdetta toisiinsa. Tähän asti olemme juhla-tilaisuuksissa käyttäneet siniwalkoista ja punakeltaista wäriä. Edelliset on aikoinaan, Sakari Topelius ehdottanut ja punakeltainen wäri perustuu Suomen waakunan wäreihin. Tämän waakunan teetti itselleen Juhana herttua w. 1581 kun hän otti itselleen arwonimen Suomen suuriruhtinas, ja on se tehty Norjan ikiwanhan waakunan mallin mukaan.

Nyt se kuitenkin on itse kansa, joka määrää mitkä wärit tulee olla sen kansalliswärejä eikä yksityinen henkilö.

Jos Suomi olisi itsenäinen, suwereeni waltio, niin sen hallitsitja-huoneen wärit woisimat olla Juhana herttuan walitsemat wärit, mutta ne eiwät sittenkään olisi kansalliswärejä.

Sini-walkoinen wärisowitus on runoilijan, se sopii parhaiten raittius- ja siweellisyysseurojen tunnusmerkiksi. Ohimennen pyydän huomauttaa, että wiimemainittu wäriyhdistelmä on kopio Kreikan kansalliswäreistä ja ehdotti Topelius niitä Suomelle siihen aikaan, kun taistelu Hellaan wapauden puolesta elähytti koko maailmaa. Antakaamme kreikkalaisten pitää omansa ja yhtykööt kaikki käyttämään Suomen warsinaisia ja oikeita wärejä: punaista ja wihreää.

- Hugo N—h.

Ei kommentteja :