24.5.15

Nimimerkille "Suomalaisia matkustajia".

Uusi Suomi 259, 9.11.1920

Uuden Suomen viime sunnuntain numerossa moitti nimimerkki "Suomalaisia matkustajia" siitä, että höyrylaivamme "Oihennan" keulan lipputangossa oli ollut punainen lippu keltaisin ristein. Arvoisat "Suomalaiset matkustajat" eivät lässä nähtävästi ole tahtoneet kiinnittää huomiota niihin yleisiin syihin, joiden johdosta semmoista lippua käytetään, vielä vähemmän koettaneet käsittää puheenalaisessa tapauksessa esiintyviä erikoisia vaikuttimia.

On merenkulkijain keskuudessa varsin yleinen tapa, että höyrylaivat koristavat keulansa erikoisella lipulla. Tämä lippu ei saa olla maan kansallislippu. Mutta semmoisen lipun väreiksi koetetaan etusijassa valita maan tai kotikaupungin vaakunassa tai jossakin muussa kansallisessa merkkikuvassa oletat värit. Niinpä pitävät esim. englantilaiset laivansa keulassa "Union Jackiaan", ja jokainen, joka kesäiseen aikaan on käynyt satamissamme, on voivut nähdä, että Stettinistä kotoisin olevain saksalaisten laivoin keulalipussa on kotikaupungin vaakunan värit, muita esimerkkejä mainitsematta. Ei siis voi pitää muuna kuin täysin oikeana, että suomalaiset laivat keulassaan käyttävät lippua, jonka värit on saatu valtakunnan vaakunasta.

Mutta esillä olevassa tapauksessa sekä niihin muihin höyrylaivoihimme nähden, jotka keulalipussaan käyttävät keltaista ia punaisia, tulee lisäksi muuan seikka, josta "Oihonnan" päällikkö huomautti "Suomalaisia matkustajia", mutta johon nämä - nähtävästi ollen vailla historiallisen perintätavan tuntoa - eivät panneet mitään merkitystä. Tarkoitan sitä seikkaa, että kapteeni Förbom on puheenalaisen lipun alla suorittanut mainehikkaimman tekonsa merimiesurallaan, sen, että toi jääkärit Pohjanlahden jäiden halki kotimaahan. En voi käsittää, että kukaan voi havaita mitään moitittavaa siinä, että kapteeni Förbom tämän tapahtuman muistoksi aluksensa keulassa ja muutoinkin noudattaen merellä yleistä tapaa pitää lippua, jossa on Suomen vaakunan värit.

Lopuksi pyydän mainita, että S. H. Oy:n johtokunta on syyskuun 16 päivänä kuluvaa vuotta vahvistanut keulalipun yhtiön kaikille höyrylaivoille, joskaan lipuu ei vielä ole ehtinyt käytäntöön. Tämä lippu on halkaisijoilla jaettu neljään alaan, joiden värit ovat valkea, sininen, punainen ja keltainen.

Helsingissä, marraskuun 8 p:nä 1920.
Henrik Ramsay,
S. H. Oy:n toimitusjohtaja.

Ei kommentteja :