8.5.15

Värien wienti kielletty.

Kyminlaakso 8, 22.1.1916

(S.H.) Senaatti on määrännyt, että aniliiniwärien sekä kaikenlaisten wärilaitteitten wienti Suomesta ulkomaille on toistaiseksi olewa kielletty.
S.T.T.

Ei kommentteja :