29.5.15

Lyijy värien käyttö Englannissa.

Työtilastollinen aikakauslehti 4-5, 1917

Tammikuussa 1911 asetti Englannin sisäasiakiministeri kaksi kommissionia, joiden tehtävänä oli sekä selonteonhankkiminen lyijyvärien käyttämiseen liittyvistä vaaroista sekä tehdä ehdotus näiden vaarojen vähentämisestä tai poistamisesta. Se kommissioni, jonka tehtävänä oli toimeenpanna rakemiustoimen alalla suoritettavia maalaustöitä koskeva tutkimus, on jättänyt tutkimuksen tuloksista kertomuksen, jossa samalla tehdään seuraava ehdotus lyijyvärien käyttämisessä piilevän vaaran torjumiseksi.

Lakisäännöksillä on kaikkien sellaisten värien, joiden painosta niiden kuivana ollen irtonaiset lyijy-yhdistykset muodostavat enemmän kuin 5 %, maahantuonti, myynti- ja käyttö kiellettävä. Tämän kiellon ei tulisi koskea kuitenkaan erinäisiä värejä, esim. niitä, joitataiteilijat käyttävät. Poikkeuksia on myöskin sallittava, silloinkuin todistettavasti nykyään värejä, jotka sisältävät suuremman prosentin lyijyä, ei voida välttää. Sellaisissa tapauksissa on kuitenkin ryhdyttävä erkiäisiin pakollisiin suojeluskeinoihin ja erikoinen valvonta järjestettävä. Liikkeiden, jotka haluavat valmistaa enemmän kuin 5 % lyijyä sisältäviä värejä, tulee sitäpaitsi luvan saadakseen sitoutua kirjallisesti ilmottamaan sisäministeriölle niiden liiketuttaviensa nimet ja osotteet, jotka käyttävät sellaisia värejä. Jotta lyijyvärien valmistajilla ja käyttäjillä olisi tarpeeksi aikaa suorittaane muutokset tuotanto- ja käyttötavoissa, joita uudet määräykset, mahdollisesti vaativat, ehdottaa kommissioni, että näiden värien, jotka kuivina sisältävät enemmänkuin 5 % irtonaisia lyijy-yhdistyksiä, käyttämistä koskevan kiellon on astuttava voimaan vasta kolmen vuoden kuluttua siitä kuin kommissionin kertomus on julkaistu.

(Sociala Meddelanden.)

Ei kommentteja :