26.5.15

Painaminen ilman mustetta.

Uusi Suometar 89, 21.4.1910

Englantilainen Chambers Journal kertoo eräästä keksinnöstä, joka tulee tekemään täydellisen mullistuksen kirjapainon alalla. Sen mukaan, ei kirjapainossa tarwittaisi lainkaan mustetta eikä wärejä, painaminen tapahtuisi kokonaan sähkön awulla. Toinen sähkowirta on yhdistetty kirjasimiin ja toinen paperia kuljettawaan ja sitä kirjasimia wasten painawaan sylinteriin. Tulos painamisessa on selwä, musta kirjasinten jälki paperilla. Paitsi mustaa, woidaan tällä tawalla painaa muitakin wärejä, joten wäripainoskuwain painaminenkin tulee yksinkertaisemmaksi ja nopeammaksi, kun wärit woidaan painaa heti toinen toisensa jälkeen, tarwitsematta odottaa ensin painetun kuiwamista.

Ei kommentteja :