4.2.13

(Valokuva väärennösten todistajana)

Uusi Suometar 39, 16.2.1888

Näinä päiwinä on onnistuttu walokuwaamisen awulla todistamaan tilikirjain wäärennyksiä. Berliniläinen oikeudenkemisti t:ri Jeserich, jonka tutkittawaksi yleinen syyttäjä oli jättänyt eräänpetoksesta epäillyn kauppiaan tili-kirjat, walokuwasi kysymyksessä olemat kirjan siwut. Hän päätti siitä tunnetusta seikasta että wärit waikuttawat walokuwaus- lewylle eri tawalla. Siniwäri muuttuu walokuwassa melkein walkoiseksi, ruskea taas melkein aiman mustaksi. Jos nyt todella kirjassa oli käytetty kahdenlaista mustetta, toista alkuperäisessä kirjoituksessa, toista perästäpäin wäärennettäissä, niin täytyi näiden mustelaatujen, koska niiden käyttämisen wälillä ei ollut pitkä wäliaika, walokuwassa kummankin saada erilaisen wärin. Seuraus asianomaisten siwujen walokuwaamisesta oli hämmästyttäwä. Wäärennykset, joita perästä päin oli tehty sinisellä musteella, näkyiwät walokuwassa wallan heikosti, jota wastom alkuperäinen wanhentunut kirjoitus oli aiwan musta. Kun sitten walokuwauksen awulla selwille saadut wäärennyspaikat kemiallisesti tutkittiin, niin käwi asia warmaksi. Toisen kerran saatiin samalla keinoin eräs siewä wekselinwäärennys selwille.

Tämä uusi keino on etupäässä sen tähden arwokas, että asian tuntija saattaa walokuwien kautta antaa arwelunsa tueksi objektiimisen todistuksen, kun taas kemiallisista tutkinnoista esiintyy waan enemmän tai wähemmän subjektiiwinen todiste. Sitä paitsi säilyttää walokuwa uskollisen kuwan wäärennetystä kohdasta, joka kemiallisissa tutkinnoissa usein turmeltuu.

Ei kommentteja :