1.2.13

Strödda underrättelser (Chochenille insecten)

Åbo Allmänna Tidning 107, 11.9.1810


[---]

I Engelsk andelen af Ostindien skall man funnit Cactus Opuntia och som Chochenille insecten uppehåller sig på denna wäxt, har man förhoppning att ifrån Asien kunna förse sig med detta dyrbara färgämne.

[---]

Ei kommentteja :