28.2.13

Myrkyllistä tapettia.

Suomen Wirallinen Lehti 90, 30.7.1878

Että meidän maassa tu'wailee mattoja, akkunan peittoja, kankaita, tapettia, konfeltia, leikkikaluja y. m., jotka arseniikkisekaisilla »värillä saattawat monenlaisia tautia, se lienee kokemuksista muissa maissa tiettynä, waikka se asia harwoin yleisölle selwille tulee. Tarkoituksessa huomauttaa yleisöä tästä, ei suinkaan wähäpätöisestä asiasta, pidämme tarpeellisena seuraawan  tapauksen mainitsemisen:

Yhdessä Turussa asumassa perheessä tuliwat nuorimmat lapset kipeäksi ja kuihtui wähitellen, eikä saatu alussa tietoa taudiu alkusyystä. Wiimein hoksasi perheen isä kahdessa asuinhuoneessa olewat tapetit, joita asian tuntema henkilö tarkasteli. Yhdessä huoneessa näkyi tapetit olleen "arseniikkisiä" ja toisessa huoneessa huomattiin niissä "arseniikin jätteitä". Olisi luullut talon omistajan ottawan toimekseen niitten waarallisten seinäpeittojen pojes repimisen; waan niin ei kumminkaan käynyt. Talon omistaja koetti poistaa itseltänsä sen welwollisuuden tässä asiassa sillä selwityksellä, ettei wälikirjan mukaan ollut määrätty hänelle hyyry-aikana korjailla asuinhuoneita.  Lapsensa terweydestä harmistuneena ei hyyryläinen woinut muuta tehdä kun ilmoittaa asia poliisikamarissa. Ilmiannosta pani poliisikamari  nykyään pakoksi isännälle että wiidenkymmenen markan sakon uhalla hänen piti seuraawana päiwänä häwittää semmoiset tapetit  kysymyksessä olewista huoneista ja seuraawan wiikon kuluessa laittaa asunto kuntoon.

(S. T.)

Ei kommentteja :