14.2.13

Uutisia: Kasviaineilla värjääminen.

Kotitaide 2, 1902

Suomen käsityönystävät niminen yhdistys on pyytänyt senaatilta riittävää määrärahaa sopivan henkilön lähettämistä varten Kristianiaan, siellä käydäkseen toukokuun aikana kurssin kasveilla värjäämisessä ja kotiin palattuaan työskennelläkseen tiedon ja harrastuksen levittämiseksi maaseudulla kasviaineilla värjäämisessä sekä opettaakseen yleisöä kokoomaan ja käyttämään tarkoitukseen sopivia kasveja, jonka tähden stipendiaatin heti kotimaahan palattuansa pitäisi tehdä matka ottaakseen selkoa, millä tavalla rahvas vielä käyttää kasviaineita värjäämiseen. Tämän pyynnön johdosta on senaatti yhdistykselle myöntänyt kerta kaikkiaan 1,200 mk. sekä vuotuisen 2,400 mkan määrärahan kolmen vuoden ajaksi tämän vuoden alusta lukien. — U. S.

Ei kommentteja :