8.2.13

Från skilda håll.

Västra Finlands landtbruksbilaga 8, 1910

Stryk väggar och tak vita i ladugård, stall, svinhus och hönshus; det gör rummet ljust och rent!

En hållbar och billig färg ger följande blandning:
300 kg kalk 1
50 kg salt
200 kg vatten
omröras, kokas

skummet avskiljes, tillsättes så:
250 gr. alun
100 gr. pulv. järnvitriol
150 gr. pottaska

omröres och tillsättes sand eller aska så mycket att vätskan kan med pensel bestrykas.

K. F.

Ei kommentteja :